Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شیرشاه مبارز، حریف کوریایی‌اش را در مسابقات مبارزات آزاد شکست داد

شیرشاه مبارز، عضو تیم ملی مبارزات آزاد کشور در رقابت‌های قهرمانی مبارزات آزاد آسیایی در چین، حریفش را از کوریای جنوبی شکست داد.

این رقابت‌ها در شهر هاربن چین برگزار شده‌اند.

در این رقابت‌ها، به نماینده‎گی از  افغانستان صبرالله بیگزاد در وزن بالای ۸۰ کیلوگرام و شیرشاه مبارز در وزن ۷۰ کیلوگرام اشتراک کرده‎اند.

این رقابت‌ها، روز شنبه (۶ اسد) آغاز شدند و تا سه روز دیگر ادامه خواهند داشت.

بازمحمد مبارز، قهرمان مبارزات آزاد افغانستان، مربی تیم ملی مبارزات آزاد کشور در این رقابت‌ها است.

بازمحمد مبارز که رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور نیز می‌باشد، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته همراه با ورزشکاران تیم ملی به چین رفتند: «ما دو تن از بهترین قهرمان‌های مبارزات آزاد را در این مسابقات انتخاب کردیم. امیدوار استیم که در این مسابقات یک دستاورد خوب داشته باشیم.»

صبرالله بیگزاد، ورزشکار مبارزات آزاد کشور نیز گفت: «در این مسابقات ۱۸ کشور اشتراک می‌کنند که ورزشکاران خوشبختانه از تیم افغانستان نیز در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند.»

شیرشاه مبارز، حریف کوریایی‌اش را در مسابقات مبارزات آزاد شکست داد

شیرشاه مبارز، عضو تیم ملی مبارزات آزاد کشور، در این رقابت‌ها در وزن ۷۰ کیلوگرام اشتراک کرده است.

تصویر بندانگشتی

شیرشاه مبارز، عضو تیم ملی مبارزات آزاد کشور در رقابت‌های قهرمانی مبارزات آزاد آسیایی در چین، حریفش را از کوریای جنوبی شکست داد.

این رقابت‌ها در شهر هاربن چین برگزار شده‌اند.

در این رقابت‌ها، به نماینده‎گی از  افغانستان صبرالله بیگزاد در وزن بالای ۸۰ کیلوگرام و شیرشاه مبارز در وزن ۷۰ کیلوگرام اشتراک کرده‎اند.

این رقابت‌ها، روز شنبه (۶ اسد) آغاز شدند و تا سه روز دیگر ادامه خواهند داشت.

بازمحمد مبارز، قهرمان مبارزات آزاد افغانستان، مربی تیم ملی مبارزات آزاد کشور در این رقابت‌ها است.

بازمحمد مبارز که رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی کشور نیز می‌باشد، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته همراه با ورزشکاران تیم ملی به چین رفتند: «ما دو تن از بهترین قهرمان‌های مبارزات آزاد را در این مسابقات انتخاب کردیم. امیدوار استیم که در این مسابقات یک دستاورد خوب داشته باشیم.»

صبرالله بیگزاد، ورزشکار مبارزات آزاد کشور نیز گفت: «در این مسابقات ۱۸ کشور اشتراک می‌کنند که ورزشکاران خوشبختانه از تیم افغانستان نیز در این رقابت‌ها اشتراک می‌کنند.»

هم‌رسانی کنید