تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

انتخابات کنفدراسیون فتبال آسیا؛ رأی افغانستان را کی استعمال کرد؟

در بیست و‌نهمین کانگرۀ کنفدراسیون فتبال آسیا، به نماینده‌گی از افغانستان، یونس پوپلزی، دبیرکل کمیتۀ ملی المپیک و یوسف کارگر، معاون فنی و سرپرست فدراسیون فتبال حضور داشتند.

در این کنگره، برای انتخاب اعضای کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون فتبال آسیا یونس پوپل به جای یوسف کارگر رأی افغانستان را استعمال کرده‌است.

در این کنگره، سید علی رضا آقازاده، دبیر کل فدراسیون فتبال کشور عضویت کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون فتبال آسیا را به نمایندگی از حوزۀ مرکز آسیا، برای چهار سال بدست آورد.

در حال حاضر وظیفۀ آقازاده در پیوند به اتهامات آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان فوتبالیست بانو در فدراسیون فتبال کشور، از سوی لوی سارنوالی به حالت تعلیق قرار دارد و خود او نیز ممنوع الخروج می‌باشد.

ورزش

انتخابات کنفدراسیون فتبال آسیا؛ رأی افغانستان را کی استعمال کرد؟

یونس پوپلزی در حالی به نماینده‌گی از افغانستان رأی داده‌است که یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فتبال کشور در این انتخابات حضور داشته‌است.

تصویر بندانگشتی

در بیست و‌نهمین کانگرۀ کنفدراسیون فتبال آسیا، به نماینده‌گی از افغانستان، یونس پوپلزی، دبیرکل کمیتۀ ملی المپیک و یوسف کارگر، معاون فنی و سرپرست فدراسیون فتبال حضور داشتند.

در این کنگره، برای انتخاب اعضای کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون فتبال آسیا یونس پوپل به جای یوسف کارگر رأی افغانستان را استعمال کرده‌است.

در این کنگره، سید علی رضا آقازاده، دبیر کل فدراسیون فتبال کشور عضویت کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون فتبال آسیا را به نمایندگی از حوزۀ مرکز آسیا، برای چهار سال بدست آورد.

در حال حاضر وظیفۀ آقازاده در پیوند به اتهامات آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان فوتبالیست بانو در فدراسیون فتبال کشور، از سوی لوی سارنوالی به حالت تعلیق قرار دارد و خود او نیز ممنوع الخروج می‌باشد.

هم‌رسانی کنید