Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قرار است نخستین لیگ بزکشی در کابل برگزار شود

قرار است نخستین لیگ بزکشی تا چهار روز دیگر در کابل برگزار شود و چهره‌های برتر این لیگ به تیم ملی برگزیده شوند.

رقابت‌های این لیگ که در «چمن حضوری» برگزار خواهند شد، در آن ورزشکاران چهارده ولایت شرکت خواهند کرد.

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های این لیگ، امروز (یک‌شنبه، ۱۱حوت)در کابل برگزار شد و در آن مسؤولان تیم‌های بزکشی چهارده ولایت شرکت کرده بودند.

 حفیظ ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی ورزش کمیتۀ ملی المپیک دراین باره گفت: «این رقابت‌ها که به راه انداخته می‌شود، نقش بسیار مهم نه تنها در داخل کشور بل‌که در تمام دنیا خواهد داشت. ما با کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیای میانه در زمان نه چندان دور رقابت‌های بزکشی را با حضور کشورهای منطقه در کابل برگزار خواهیم کرد.»

سیف الدین تاندوغان، رییس فدراسیون بزکشی نیز بیان داشت: «ورزشکاران خوب که در ولایت‌ها و قریه‌ها استند که ما باید از میان آن‌ها چهره‌های برتر را به تیم ملی شناسایی کنیم.»

شماری از ورزشکاران، برگزاری لیگ بزکشی را برای رشد بزکشی و تشویق ورزشکاران این رشته مهم می‌دانند.

عنایت الله سخی صداق، مسؤول تیم بزکشی ولایت بغلان گفت: «ما از سه ماه به اینطرف مصروف برگزاری این رقابت‌ها استیم تا تیم ملی را ایجاد کنیم؛ چون وقتی‌ از کشورهای همسایه دعوت می‌شویم بتوانیم در مسابقات در آن کشورها شرکت کنیم.»

قرار است تیم‌های بزکشی از ولایت‌ها، فاریاب، تخار، کابل، پنجشیر، جوزجان، پروان، کندز، بدخشان، سمنگان، کاپیسا، سرپل، بغلان، بامیان و مزار شریف در این لیگ شرکت کنند.

رقابت‌های این لیگ، برای یک هفته ادامه خواهند داشت. آنچه‌که مسؤولان برگزار کنندۀ این لیگ می‌گویند، قرار است ده درصد از عواید این لیگ، به کودکان که بیماری سوراخ قلب دارند، کمک شود.

قرار است نخستین لیگ بزکشی در کابل برگزار شود

تیم‌های بزکشی از ولایت‌ها، فاریاب، تخار، کابل، پنجشیر، جوزجان، پروان، کندز، بدخشان، سمنگان، کاپیسا، سرپل، بغلان، بامیان و مزار شریف در این لیگ شرکت خواهند کرد.

Thumbnail

قرار است نخستین لیگ بزکشی تا چهار روز دیگر در کابل برگزار شود و چهره‌های برتر این لیگ به تیم ملی برگزیده شوند.

رقابت‌های این لیگ که در «چمن حضوری» برگزار خواهند شد، در آن ورزشکاران چهارده ولایت شرکت خواهند کرد.

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های این لیگ، امروز (یک‌شنبه، ۱۱حوت)در کابل برگزار شد و در آن مسؤولان تیم‌های بزکشی چهارده ولایت شرکت کرده بودند.

 حفیظ ولی رحیمی، رییس تربیت بدنی ورزش کمیتۀ ملی المپیک دراین باره گفت: «این رقابت‌ها که به راه انداخته می‌شود، نقش بسیار مهم نه تنها در داخل کشور بل‌که در تمام دنیا خواهد داشت. ما با کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیای میانه در زمان نه چندان دور رقابت‌های بزکشی را با حضور کشورهای منطقه در کابل برگزار خواهیم کرد.»

سیف الدین تاندوغان، رییس فدراسیون بزکشی نیز بیان داشت: «ورزشکاران خوب که در ولایت‌ها و قریه‌ها استند که ما باید از میان آن‌ها چهره‌های برتر را به تیم ملی شناسایی کنیم.»

شماری از ورزشکاران، برگزاری لیگ بزکشی را برای رشد بزکشی و تشویق ورزشکاران این رشته مهم می‌دانند.

عنایت الله سخی صداق، مسؤول تیم بزکشی ولایت بغلان گفت: «ما از سه ماه به اینطرف مصروف برگزاری این رقابت‌ها استیم تا تیم ملی را ایجاد کنیم؛ چون وقتی‌ از کشورهای همسایه دعوت می‌شویم بتوانیم در مسابقات در آن کشورها شرکت کنیم.»

قرار است تیم‌های بزکشی از ولایت‌ها، فاریاب، تخار، کابل، پنجشیر، جوزجان، پروان، کندز، بدخشان، سمنگان، کاپیسا، سرپل، بغلان، بامیان و مزار شریف در این لیگ شرکت کنند.

رقابت‌های این لیگ، برای یک هفته ادامه خواهند داشت. آنچه‌که مسؤولان برگزار کنندۀ این لیگ می‌گویند، قرار است ده درصد از عواید این لیگ، به کودکان که بیماری سوراخ قلب دارند، کمک شود.

هم‌رسانی کنید