Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نصرت حق‌پرست ورزشکار افغان حریف امریکایی اش را شکست داد

نصرت حق‌پرست، ورزشکار مبارزات آزاد، بامداد روز یک‌شنبه (۱۹اسد)، توانست با تفاوت امتیاز حریف امریکایی خود را شکست بدهد.  

حق‌پرست توانست در سه راوند حریف خود را با تفاوت امتیاز شکست بدهد.

این مبارزه از سوی سازمان مبارزات آزاد جهان، در امریکا برگزار شد.

این دوازدهمین پیروزی نصرت حق‌پرست در رقابت‌های مبارزات آزاد است.

حق پرست، پس از سیر بهادرزاده، دومین ورزشکار افغانستان است که زیر بیرق این کشور، در بزرگ‌ترین و معتبرترین سازمان مبارزات آزاد جهان مبارزه می‌کند.

نصرت حق‌پرست ورزشکار افغان حریف امریکایی اش را شکست داد

حق‌پرست، در بزرگ‌ترین سازمان مبارزات آزاد جهان، در مقابل حریف امریکایی‌اش به پیروزی رسید.

Thumbnail

نصرت حق‌پرست، ورزشکار مبارزات آزاد، بامداد روز یک‌شنبه (۱۹اسد)، توانست با تفاوت امتیاز حریف امریکایی خود را شکست بدهد.  

حق‌پرست توانست در سه راوند حریف خود را با تفاوت امتیاز شکست بدهد.

این مبارزه از سوی سازمان مبارزات آزاد جهان، در امریکا برگزار شد.

این دوازدهمین پیروزی نصرت حق‌پرست در رقابت‌های مبارزات آزاد است.

حق پرست، پس از سیر بهادرزاده، دومین ورزشکار افغانستان است که زیر بیرق این کشور، در بزرگ‌ترین و معتبرترین سازمان مبارزات آزاد جهان مبارزه می‌کند.

هم‌رسانی کنید