تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیروزی تیم کرکت کشور در مقابل زمبابوی

تیم کرکت افغانستان، در پنجمین روز بازی‌های یک روزۀ پنجا آوره، تیم کرکت زمبابوی را با تفاوت ۱۴۶ دوش شکست داد.

این در حالی است که در چهار بازی پنجاه آورۀ گذشته که میان دو تیم انجام شدند، سه پیروزی برای تیم ملی کرکت کشور و یک پیروزی برای تیم ملی کرکت زمبابوی به ثبت رسیدند.

قرار است ملی پوشان کشور، برای اشتراک در رقابت‌های راه‌یابی به جام جهانی که به تاریخ چهارم ماه آینده میلادی در زمبابوی برگزار می‌شود، رهسپار این کشور شوند.

در رقابت‌های راه‌یابی به جام جهانی، تیم‌های ده کشور باهم به رقابت خواهند پرداخت.

پیروزی تیم کرکت کشور در مقابل زمبابوی

تیم کرکت افغانستان، در پنجمین و آخرین دیدار پنجاه آوره، تیم زمبابوی را شکست داد.

Thumbnail

تیم کرکت افغانستان، در پنجمین روز بازی‌های یک روزۀ پنجا آوره، تیم کرکت زمبابوی را با تفاوت ۱۴۶ دوش شکست داد.

این در حالی است که در چهار بازی پنجاه آورۀ گذشته که میان دو تیم انجام شدند، سه پیروزی برای تیم ملی کرکت کشور و یک پیروزی برای تیم ملی کرکت زمبابوی به ثبت رسیدند.

قرار است ملی پوشان کشور، برای اشتراک در رقابت‌های راه‌یابی به جام جهانی که به تاریخ چهارم ماه آینده میلادی در زمبابوی برگزار می‌شود، رهسپار این کشور شوند.

در رقابت‌های راه‌یابی به جام جهانی، تیم‌های ده کشور باهم به رقابت خواهند پرداخت.

هم‌رسانی کنید