تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

کارگاه آموزشی ورزش کرلینگ در بامیان به پایان رسید

مسؤولان فدراسیون کرلینگ می‌گوید کارگاۀ آموزشی ورزش کرلینگ که در ولایت بامیان راه اندازی شده بود، به پایان رسیده است.

به گفتۀ این مسؤولان، این کارگاۀ دو روزۀ آموزشی، روزگذشته به پایان رسیده است.

در این کارگاه آموزشی، ۳۰ ورزشکار دختر و پسر شرکت کرده بودند.

مسؤولان فدراسیون کرلینگ می‌گویند که این کارگاه ازبهر معیاری‌سازی و گسترش ورزش کرلینگ در افغانستان، برگزار شده بود.

ورزش کرلینگ، یک ورزش جدید در افغانستاناست ورزشکاران این رشته نیز محدود است.

ورزش

کارگاه آموزشی ورزش کرلینگ در بامیان به پایان رسید

مسؤولان فدراسیون کرلینگ می‌گویند که این کارگاه ازبهر معیاری‌سازی و گسترش ورزش کرلینگ در افغانستان، برگزار شده بود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان فدراسیون کرلینگ می‌گوید کارگاۀ آموزشی ورزش کرلینگ که در ولایت بامیان راه اندازی شده بود، به پایان رسیده است.

به گفتۀ این مسؤولان، این کارگاۀ دو روزۀ آموزشی، روزگذشته به پایان رسیده است.

در این کارگاه آموزشی، ۳۰ ورزشکار دختر و پسر شرکت کرده بودند.

مسؤولان فدراسیون کرلینگ می‌گویند که این کارگاه ازبهر معیاری‌سازی و گسترش ورزش کرلینگ در افغانستان، برگزار شده بود.

ورزش کرلینگ، یک ورزش جدید در افغانستاناست ورزشکاران این رشته نیز محدود است.

هم‌رسانی کنید