تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کودک مشت‌زن افغان که پا جای پای پدر گذاشته‌است

حافظ پروانی، کودک مهاجر افغان در آلمان، اخیرأ با انجام تمرینات مشت‌زنی حرفه‌یی بسیاری‌ها را به‌حیرت انداخته‌است.

این کودک تیزهوش، هشت سال دارد و می‌گوید که ورزش مشت‌زنی را از پدرش الهام گرفته‌است.

او می‌گوید آرزو دارد روزی زیر پرچم افغانستان به میدان‌های بزرگ جهان رقابت کند و برای افغانستان افتخار بیافریند.

حافظ می‌گوید: «از خردسالی تال حال بوکس کردم. پدر من، مشت‌زن حرفه‌یی است، هیچ وقت باخت ندارد و من می‌خواهم یک قهرمان شوم. همه افغان‌ها را دوست داردم.»

شکران پروانی، پدر این کودک، یکی از مبارزان مشت‌زنی حرفه‌یی است: «من خودم پانزده بار مسابقه داده‌ام که تمام آن مسابقات را برنده شده‌ام. پسرم من هم بوکس می‌کند. او وقتی دو سال داشت تمرین بوکس را آغاز کرد.»

مسؤولان فدراسیون مشت‌زنی افغانستان، خلاقیت این کودک هشت ساله را ستایش می‌کنند و می‌گویند که اورا در این راستا کمک خواهند کرد.

عبدالله شکیب ستاری، رییس فدراسیون مشت‌زنی افغانستان گفت: «ویدیو این پسر را دیدم. واقعأ یک استعداد است و کارکردهای‌اش را که من دیدم، آن‌هم در سن هشت سالگی، امکان دارد که در آینده یکی از نابغه‌های بوکس دنیا شود.»

کودک مشت‌زن افغان که پا جای پای پدر گذاشته‌است

این کودک افغان می‌گوید آرزو دارد روزی زیر پرچم افغانستان به میدان‌های بزرگ جهان رقابت کند و برای افغانستان افتخار بیافریند.

تصویر بندانگشتی

حافظ پروانی، کودک مهاجر افغان در آلمان، اخیرأ با انجام تمرینات مشت‌زنی حرفه‌یی بسیاری‌ها را به‌حیرت انداخته‌است.

این کودک تیزهوش، هشت سال دارد و می‌گوید که ورزش مشت‌زنی را از پدرش الهام گرفته‌است.

او می‌گوید آرزو دارد روزی زیر پرچم افغانستان به میدان‌های بزرگ جهان رقابت کند و برای افغانستان افتخار بیافریند.

حافظ می‌گوید: «از خردسالی تال حال بوکس کردم. پدر من، مشت‌زن حرفه‌یی است، هیچ وقت باخت ندارد و من می‌خواهم یک قهرمان شوم. همه افغان‌ها را دوست داردم.»

شکران پروانی، پدر این کودک، یکی از مبارزان مشت‌زنی حرفه‌یی است: «من خودم پانزده بار مسابقه داده‌ام که تمام آن مسابقات را برنده شده‌ام. پسرم من هم بوکس می‌کند. او وقتی دو سال داشت تمرین بوکس را آغاز کرد.»

مسؤولان فدراسیون مشت‌زنی افغانستان، خلاقیت این کودک هشت ساله را ستایش می‌کنند و می‌گویند که اورا در این راستا کمک خواهند کرد.

عبدالله شکیب ستاری، رییس فدراسیون مشت‌زنی افغانستان گفت: «ویدیو این پسر را دیدم. واقعأ یک استعداد است و کارکردهای‌اش را که من دیدم، آن‌هم در سن هشت سالگی، امکان دارد که در آینده یکی از نابغه‌های بوکس دنیا شود.»

هم‌رسانی کنید