تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

کپیتان تیم ملی کرکت: افغانستان به 'توپ‌انداز سریع' نیاز دارد

گلبدین نایب، کپیتان تیم ملی کرکت کشور می‌گوید که اگر افغانستان توپ‌انداز سریع داشته باشد، تیم ملی کرکت کشور در رقابت‌های جهانی خوب خواهد درخشید.

این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان، توب‌اندازان حرفه‌یی مانند راشد خان و مجیب زدران را در خود دارد، اما نایب به این باور است که تیم ملی افغانستان به یک توپ‌اندازی سریع نیاز دارد – کسی‌که به گفتۀ او بتواند بهترین‌های کرکت جهان را با چالش روبه‌رو بسازد.

او افزود: «اگر به دو یا سه سال گذشته نگاه کنیم؛ می‌بینیم که ما بیشتر وابسته به توپ‌اندازان چرخشی بوده‌ایم؛ به ویژه هنگامی که مجیب به تیم آمد.»

این در حالی است که تیم ملی کرکت کشور تاکنون هشت بازی را در در رقابت‌های جام جهانی کرکت به حریفانش واگذار کرده‌است و هیچ بردی در این رقابت‌ها نداشته‌است.

کپیتان تیم ملی کرکت کشور در بازی اخیر افغانستان در برابر پاکستان، بسیار ضعیف ظاهر شد زمینه ساز شکست تیم ملی در برابر پاکستان شد.

او اما اکنون می‌گوید که مشکل در نبود توپ‌اندازان سریع است : «ما دو توپ‌انداز چرخشی داریم که راشد و مجیب اند. اگر ما بالای یک توپ‌انداز سریع در دو یا سه سال کار می‌کردیم، شاید حالی فشارهای بیشتری در این رقابت‌ها بالای تیم‌ها وارد می‌کردیم.»

او اضافه کرد: «این [نبود توپ‌اندازان سریع] اکنون یک مشکل است؛ ما بخش توپ‌انداز سریع را ایجاد نکرده‌ایم. ما همۀ مان بالای توپ‌اندازان چرخشی کار کرده‌ایم و به همین علت ما بهترین توپ‌اندازان چرخشی را داریم.»

این درحالی است که قرار است تیم ملی کرکت کشور در آخرین بازی‌اش در رقابت‌های جام جهانی کرکت در برابر ویست‌اندیز به میدان برود.

ورزش

کپیتان تیم ملی کرکت: افغانستان به 'توپ‌انداز سریع' نیاز دارد

قرار است تیم ملی کرکت کشور در آخرین بازی‌اش در رقابت‌های جام جهانی کرکت در برابر ویست‌اندیز به میدان برود.

Thumbnail

گلبدین نایب، کپیتان تیم ملی کرکت کشور می‌گوید که اگر افغانستان توپ‌انداز سریع داشته باشد، تیم ملی کرکت کشور در رقابت‌های جهانی خوب خواهد درخشید.

این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان، توب‌اندازان حرفه‌یی مانند راشد خان و مجیب زدران را در خود دارد، اما نایب به این باور است که تیم ملی افغانستان به یک توپ‌اندازی سریع نیاز دارد – کسی‌که به گفتۀ او بتواند بهترین‌های کرکت جهان را با چالش روبه‌رو بسازد.

او افزود: «اگر به دو یا سه سال گذشته نگاه کنیم؛ می‌بینیم که ما بیشتر وابسته به توپ‌اندازان چرخشی بوده‌ایم؛ به ویژه هنگامی که مجیب به تیم آمد.»

این در حالی است که تیم ملی کرکت کشور تاکنون هشت بازی را در در رقابت‌های جام جهانی کرکت به حریفانش واگذار کرده‌است و هیچ بردی در این رقابت‌ها نداشته‌است.

کپیتان تیم ملی کرکت کشور در بازی اخیر افغانستان در برابر پاکستان، بسیار ضعیف ظاهر شد زمینه ساز شکست تیم ملی در برابر پاکستان شد.

او اما اکنون می‌گوید که مشکل در نبود توپ‌اندازان سریع است : «ما دو توپ‌انداز چرخشی داریم که راشد و مجیب اند. اگر ما بالای یک توپ‌انداز سریع در دو یا سه سال کار می‌کردیم، شاید حالی فشارهای بیشتری در این رقابت‌ها بالای تیم‌ها وارد می‌کردیم.»

او اضافه کرد: «این [نبود توپ‌اندازان سریع] اکنون یک مشکل است؛ ما بخش توپ‌انداز سریع را ایجاد نکرده‌ایم. ما همۀ مان بالای توپ‌اندازان چرخشی کار کرده‌ایم و به همین علت ما بهترین توپ‌اندازان چرخشی را داریم.»

این درحالی است که قرار است تیم ملی کرکت کشور در آخرین بازی‌اش در رقابت‌های جام جهانی کرکت در برابر ویست‌اندیز به میدان برود.

هم‌رسانی کنید