Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم ملی گلف برای شرکت در رقابت‌های اماتور بنگلادیش عازم داکه شد

تیم ملی گلف افغانستان امروز سه‌شنبه برای شرکت در سی‌ودومین دور رقابت‌های گلف اماتور بنگلادیش رهسپار داکه شد. این تیم که متشکل از ۱۳ بازیکن است قرار است با تیم‌هایی از کشورهای ایران، تایلند، هند، پاکستان، نیپال بوتان به رقابت بپردازند.

قرار است تیم ملی کشور پیش از آغاز این  پیکار ها یک دور تمرینات فشرده را  زیرنظر سازمان جهانی گلف در بنگله دیش نیز سپری نمایند.

محبوب شاه قاضی زاده معاون فدراسیون گلف در این باره گفته است:"ما بخاطر نداشتن میدان های معیاری ازسوی سازمان جهان گلف بازان اماتور به یک دور تمرینات فشرده نیز دعوت شده ایم تا در بنگله دیش با اب و هوا و نیز بازی کردن در میدان های معیاری اشنا شویم و این کار برای تیم ملی ما بسیار خوب است ."

وی افزود که دراین مسابقات چهار دختر و ۹ مرد به نماینده گی از افغانستان شرکت میکند و تقریبا چهار تیم گلف از کشور های افغانستان ،هند،پاکستان ، ایران ،تایلند ، نیپال،بوتان ،مالدیف ،بنگله دیش شرکت خواهند داشت و تیم ما انشاله که بازهم صاحب مدال خواهد شد هرچند تمامی کشور های شرکت کننده اماده گی های زیاد گرفته اند.

درهمین حال گلف بازان کشور  از بلند بودن سطع مسابقات سخن می زنند و نبود میدان های معیاری تمرینی در کشور را بزرگترین معضل فراه روی اعضای تیم ملی گلف میدانند.

لیلا سجادی، یک تن از گلف بازان کشور در این باره گفته است:"می گوید من این بار دوم است که دراین مسابقات شرکت میکنم ما میدان های تمرینی معیاری نداریم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم اما تا حد و توان  خود اماده گی گرفتیم که دراین مسابقات خوب بدرخشیم."

نور احمد فاضل گلف باز دیگر تیم ملی گفته است:" سطع مسابقات بسیار بالا است واین مسابقات هرسال برگذارمیشود و کشور ها  بسیار با آماه گی های بهتر پاه به این مسابقات می گذارند ما هم تلاش میکنیم که بتوانیم یک نتیجه بهتر بدست بیاوریم."

این رقابت به روز چهارم جنوری با حضور گلف بازان ده کشور در داکه برگذارمیشوند و سه روز ادامه خواهند داشت.

گلف بازان کشور در پنج بار حضور شان دراین پیکار ها یک مدال نقره در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط عمران علی  و یک مدال برنز در سال ۲۰۰۹ توسط نصروم دریاب در کارنامه دارد.

تیم ملی گلف برای شرکت در رقابت‌های اماتور بنگلادیش عازم داکه شد

قرار است تیم ملی کشور پیش از آغاز این پیکار ها یک دور تمرینات فشرده را زیرنظر سازمان جهانی گلف در بنگله دیش نیز سپری نمایند.

Thumbnail

تیم ملی گلف افغانستان امروز سه‌شنبه برای شرکت در سی‌ودومین دور رقابت‌های گلف اماتور بنگلادیش رهسپار داکه شد. این تیم که متشکل از ۱۳ بازیکن است قرار است با تیم‌هایی از کشورهای ایران، تایلند، هند، پاکستان، نیپال بوتان به رقابت بپردازند.

قرار است تیم ملی کشور پیش از آغاز این  پیکار ها یک دور تمرینات فشرده را  زیرنظر سازمان جهانی گلف در بنگله دیش نیز سپری نمایند.

محبوب شاه قاضی زاده معاون فدراسیون گلف در این باره گفته است:"ما بخاطر نداشتن میدان های معیاری ازسوی سازمان جهان گلف بازان اماتور به یک دور تمرینات فشرده نیز دعوت شده ایم تا در بنگله دیش با اب و هوا و نیز بازی کردن در میدان های معیاری اشنا شویم و این کار برای تیم ملی ما بسیار خوب است ."

وی افزود که دراین مسابقات چهار دختر و ۹ مرد به نماینده گی از افغانستان شرکت میکند و تقریبا چهار تیم گلف از کشور های افغانستان ،هند،پاکستان ، ایران ،تایلند ، نیپال،بوتان ،مالدیف ،بنگله دیش شرکت خواهند داشت و تیم ما انشاله که بازهم صاحب مدال خواهد شد هرچند تمامی کشور های شرکت کننده اماده گی های زیاد گرفته اند.

درهمین حال گلف بازان کشور  از بلند بودن سطع مسابقات سخن می زنند و نبود میدان های معیاری تمرینی در کشور را بزرگترین معضل فراه روی اعضای تیم ملی گلف میدانند.

لیلا سجادی، یک تن از گلف بازان کشور در این باره گفته است:"می گوید من این بار دوم است که دراین مسابقات شرکت میکنم ما میدان های تمرینی معیاری نداریم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم اما تا حد و توان  خود اماده گی گرفتیم که دراین مسابقات خوب بدرخشیم."

نور احمد فاضل گلف باز دیگر تیم ملی گفته است:" سطع مسابقات بسیار بالا است واین مسابقات هرسال برگذارمیشود و کشور ها  بسیار با آماه گی های بهتر پاه به این مسابقات می گذارند ما هم تلاش میکنیم که بتوانیم یک نتیجه بهتر بدست بیاوریم."

این رقابت به روز چهارم جنوری با حضور گلف بازان ده کشور در داکه برگذارمیشوند و سه روز ادامه خواهند داشت.

گلف بازان کشور در پنج بار حضور شان دراین پیکار ها یک مدال نقره در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط عمران علی  و یک مدال برنز در سال ۲۰۰۹ توسط نصروم دریاب در کارنامه دارد.

هم‌رسانی کنید