Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۶ دوچرخه‌سوار کشور ۴ مقام نخست را به دست آوردند

دوچرخه‌سواران کشور با به‌دست‌آوردن مقام‌های اول تا چهارم در رقابت‌های دوچرخه‌سواری دوجانبه میان افغانستان و پاکستان، به کابل برگشتند.

این پیکار‌ زیر نام صلح‌ودوستی، باحضور ۷۰ ورزشکار از هر دو کشور، با فاصلۀ ۱۶۷ کیلومتر برگذار شده بودند. از افغانستان تنها شش ورزشکار شرکت کرده بودند که چهار مقام نخست را به دست آورند.

در این پیکار احمد میرزایی قهرمان شد؛ حنیف شهرستانی دوم شد؛ سید علی‌اضغر جعفری مقام سوم را به دست آورد و روح‌الله نظری هم در ردۀ چهارم قرار گرفت.

احمد میرزایی گفت: «این مسابقات بسیار خوب بود و من توانستم از تمامی شرکت‌کننده‌گان پیشی گیرم و اول شوم.»

حنیف شهرستانی اظهار داشت: «ما با امکانات بسیار ناچیز و با هزینۀ شخصی رییس فدراسیون مان، در این مسابقات شرکت کردیم. با آن هم خوش‌بختانه توانستیم مقام‌های اول تا چهارم را به‌دست آوردیم.»

سید علی‌اضغر جعفری بیان کرد: «ما در کابل با مشکلات بسیار روبه‌رو استیم. ایجاد فدراسیون‌های موازی و نبود جای درست برای تمرین، مشکلاتی‌است که ما با آن دست و گریبان هستیم. اما بازهم بچه‌ها با انگیزۀ بالا در این مسابقات شرکت کردیم و توانستیم تمامی جام‌های را از پاکستان به کابل بیاوریم.»

گفته می‌شود این پیکار‌ با فاصله ۱۶۷ کیلومتر از لاهور آغاز شد و در منطقۀ سیوال پاکستان پایان یافت. در این مسابقات به نماینده گی از افغانستان شش رکابزن شرکت داشتند

۶ دوچرخه‌سوار کشور ۴ مقام نخست را به دست آوردند

در این پیکار احمد میرزایی قهرمان شد؛ حنیف شهرستانی دوم شد؛ سید علی‌اضغر جعفری مقام سوم را به دست آورد و روح‌الله نظری هم در ردۀ چهارم قرار گرفت

Thumbnail

دوچرخه‌سواران کشور با به‌دست‌آوردن مقام‌های اول تا چهارم در رقابت‌های دوچرخه‌سواری دوجانبه میان افغانستان و پاکستان، به کابل برگشتند.

این پیکار‌ زیر نام صلح‌ودوستی، باحضور ۷۰ ورزشکار از هر دو کشور، با فاصلۀ ۱۶۷ کیلومتر برگذار شده بودند. از افغانستان تنها شش ورزشکار شرکت کرده بودند که چهار مقام نخست را به دست آورند.

در این پیکار احمد میرزایی قهرمان شد؛ حنیف شهرستانی دوم شد؛ سید علی‌اضغر جعفری مقام سوم را به دست آورد و روح‌الله نظری هم در ردۀ چهارم قرار گرفت.

احمد میرزایی گفت: «این مسابقات بسیار خوب بود و من توانستم از تمامی شرکت‌کننده‌گان پیشی گیرم و اول شوم.»

حنیف شهرستانی اظهار داشت: «ما با امکانات بسیار ناچیز و با هزینۀ شخصی رییس فدراسیون مان، در این مسابقات شرکت کردیم. با آن هم خوش‌بختانه توانستیم مقام‌های اول تا چهارم را به‌دست آوردیم.»

سید علی‌اضغر جعفری بیان کرد: «ما در کابل با مشکلات بسیار روبه‌رو استیم. ایجاد فدراسیون‌های موازی و نبود جای درست برای تمرین، مشکلاتی‌است که ما با آن دست و گریبان هستیم. اما بازهم بچه‌ها با انگیزۀ بالا در این مسابقات شرکت کردیم و توانستیم تمامی جام‌های را از پاکستان به کابل بیاوریم.»

گفته می‌شود این پیکار‌ با فاصله ۱۶۷ کیلومتر از لاهور آغاز شد و در منطقۀ سیوال پاکستان پایان یافت. در این مسابقات به نماینده گی از افغانستان شش رکابزن شرکت داشتند

هم‌رسانی کنید