Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد مقامات امنیتی هرات برای تأمین امنیت پروژه تاپی

همزمان با آغاز کار انتقال لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان نهادهای امنیتی نیز در حال بررسی چگونگی تأمین امنیت این برنامه فرا ملی هستند.

رئیس پولیس وزارت امور داخله به هرات رفته تا توانایی نیروهای پولیس پنج ولایت حوزه غرب را برای تأمین امنیت این بخش‌ها و مبارزه با هراس‌افگنان در فصل سرما بررسی کند و برنامه‌های تأمین امنیت نخستین بخش‌هایی که لوله گاز ترکمنستان وارد این ولایت می‌شود را آغاز کند.

محمدسالم احساس رئیس پولیس وزارت امور داخله اظهارداشت: "به شما اطمینان می دهم که نیروهای امنیتی کشور و دفاعی کشور با تمام قوت این پروژه (تاپی) را به بهترین شکل حفظ کند و پیش ببرد".

درهمین فرمانده‌ی ارتش در حوزه غرب از آغاز عملیات‌های نظامی با فرارسیدن زمستان خبر می‌دهد و می‌گوید که به زودی نیروهای امنیتی در چهار ولایت حوزه‌ی غرب به پناهگاه‌های طالبان حمله خواهند کرد.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده‌ی قول اردوی ۲۰۷ ظفر خاطرنشان کرد: "ما نسبت به دشمن برتری داریم و قابلیت‌های ما بالا است، این توانمندی دشمن را محدود می سازد، ما عملیات‌های زمستانی خود را در ساحاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد، انجام می دهیم".

از سویی هم فرمانده‌ی پولیس هرات از تلاش‌ها برای تأمین امنیت این ولایت سخن می‌گوید و افزود که برای امنیت شهر هرات نیروهای ویژه گماشته شده‌اند.

جنرال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات تصریح کرد: "یک تعداد نیروی اضافه از قول اردو به نیروهای ما اضافه می شود".

با فرارسیدن فصل سرما درگیری‌ها در ولسوالی‌های هرات کاهش یافته است و حمله‌های هراس‌افگنانه در شهر رو به افزایش است. تنها از ۱۰ روز به این سو چند رویداد سوء قصد در این ولایت رخ داد که بیشتر آماج قرار گرفته‌گان جان باختند.

تعهد مقامات امنیتی هرات برای تأمین امنیت پروژه تاپی

همزمان با آغاز کار انتقال لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان نهادهای امنیتی نیز

Thumbnail

همزمان با آغاز کار انتقال لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان نهادهای امنیتی نیز در حال بررسی چگونگی تأمین امنیت این برنامه فرا ملی هستند.

رئیس پولیس وزارت امور داخله به هرات رفته تا توانایی نیروهای پولیس پنج ولایت حوزه غرب را برای تأمین امنیت این بخش‌ها و مبارزه با هراس‌افگنان در فصل سرما بررسی کند و برنامه‌های تأمین امنیت نخستین بخش‌هایی که لوله گاز ترکمنستان وارد این ولایت می‌شود را آغاز کند.

محمدسالم احساس رئیس پولیس وزارت امور داخله اظهارداشت: "به شما اطمینان می دهم که نیروهای امنیتی کشور و دفاعی کشور با تمام قوت این پروژه (تاپی) را به بهترین شکل حفظ کند و پیش ببرد".

درهمین فرمانده‌ی ارتش در حوزه غرب از آغاز عملیات‌های نظامی با فرارسیدن زمستان خبر می‌دهد و می‌گوید که به زودی نیروهای امنیتی در چهار ولایت حوزه‌ی غرب به پناهگاه‌های طالبان حمله خواهند کرد.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده‌ی قول اردوی ۲۰۷ ظفر خاطرنشان کرد: "ما نسبت به دشمن برتری داریم و قابلیت‌های ما بالا است، این توانمندی دشمن را محدود می سازد، ما عملیات‌های زمستانی خود را در ساحاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد، انجام می دهیم".

از سویی هم فرمانده‌ی پولیس هرات از تلاش‌ها برای تأمین امنیت این ولایت سخن می‌گوید و افزود که برای امنیت شهر هرات نیروهای ویژه گماشته شده‌اند.

جنرال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات تصریح کرد: "یک تعداد نیروی اضافه از قول اردو به نیروهای ما اضافه می شود".

با فرارسیدن فصل سرما درگیری‌ها در ولسوالی‌های هرات کاهش یافته است و حمله‌های هراس‌افگنانه در شهر رو به افزایش است. تنها از ۱۰ روز به این سو چند رویداد سوء قصد در این ولایت رخ داد که بیشتر آماج قرار گرفته‌گان جان باختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره