تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید حبیب هاشمی، آگاه حقوقی

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

در این برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید حبیب هاشمی، آگاه حقوقی

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews