تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: آغاز پیکارهای انتخاباتی در کشور

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به گونۀ رسمی آغاز شد. این پیکارها تا دو ماه میان هژده دسته انتخاباتی ادامه خواهند داشت. 

در این برنامه، گرداننده نور ولی شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید قیاس سعیدی، عضو دستۀ انتخاباتی تدبیر و توسعه 

جاوید فیصل، عضو دستۀ انتخاباتی دولت ساز 

عزیز احمد ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 

تودی خبری

تودی خبری: آغاز پیکارهای انتخاباتی در کشور

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به گونۀ رسمی آغاز شد. این پیکارها تا دو ماه میان هژده دسته انتخاباتی ادامه خواهند داشت. 

در این برنامه، گرداننده نور ولی شینواری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید قیاس سعیدی، عضو دستۀ انتخاباتی تدبیر و توسعه 

جاوید فیصل، عضو دستۀ انتخاباتی دولت ساز 

عزیز احمد ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews