تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: بررسی گزارش تازه سیگر در مورد نیروهای افغان

درآستانه یک توافق احتمالی میان امریکا و طالبان از بهر بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان، سیگر به توانایی‌های نیروهای امنیتی این کشور به دیده شک می‌نگرد.

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که با وجود هزینه شدن ۱۸میلیارد دالر برای بسیج نیروهای امنیتی افغانستان، این نیروها هنوز هم با کمبودهای جدی روبه رو استند.

جان ساپکو می‌گوید:« نیروهای امنیتی افغانستان بدون پشتیبانی مالی وفنی کمک کننده‌گان خارجی باقی نخواهند ماند.»

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که تاکنون بیش از ۶۰۰هزار جنگ افزار و ۲۰۰هواپیما به نیروهای امنیتی افغانستان کمک شده اند، اما هنوزهم این نیروها توان ایستاده‌گی دربرابر تهدیدهای طالبان و گروه‌های هراس‌افگن دیگر را به تنهایی ندارند.

از سوی دیگر ساپکو می‌گوید که ارتش امریکا تنها دریک سال به جای این که نزدیک به ۲۹۰امبولانس زرهی اضافی را به نیروهای افغانستان کمک نماید، این امبولانس‌ها را نابود کرده‌است.

دراین برنامه گرداننده سعید ولی شینواری با مهمانان بحث کرده است:

جنرال غرزی خواخوگی، آگاه نظامی

جنرال دولت وزیری، نظامی پیشین

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان

تودی خبری

تودی خبری: بررسی گزارش تازه سیگر در مورد نیروهای افغان

درآستانه یک توافق احتمالی میان امریکا و طالبان از بهر بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان، سیگر به توانایی‌های نیروهای امنیتی این کشور به دیده شک می‌نگرد.

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که با وجود هزینه شدن ۱۸میلیارد دالر برای بسیج نیروهای امنیتی افغانستان، این نیروها هنوز هم با کمبودهای جدی روبه رو استند.

جان ساپکو می‌گوید:« نیروهای امنیتی افغانستان بدون پشتیبانی مالی وفنی کمک کننده‌گان خارجی باقی نخواهند ماند.»

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که تاکنون بیش از ۶۰۰هزار جنگ افزار و ۲۰۰هواپیما به نیروهای امنیتی افغانستان کمک شده اند، اما هنوزهم این نیروها توان ایستاده‌گی دربرابر تهدیدهای طالبان و گروه‌های هراس‌افگن دیگر را به تنهایی ندارند.

از سوی دیگر ساپکو می‌گوید که ارتش امریکا تنها دریک سال به جای این که نزدیک به ۲۹۰امبولانس زرهی اضافی را به نیروهای افغانستان کمک نماید، این امبولانس‌ها را نابود کرده‌است.

دراین برنامه گرداننده سعید ولی شینواری با مهمانان بحث کرده است:

جنرال غرزی خواخوگی، آگاه نظامی

جنرال دولت وزیری، نظامی پیشین

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews