تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: طالبان با انجام حملات مرگبار دنبال چه استند؟

وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از کار مندان ریاست تدارکات این وزارت یک ماه  پیش از این حمله به مقر این وزارت انتقال یافته بودند و از همین رو در حمله مهاجمان بر کارمندان این ریاست آسیبی نرسیده است.

گرداننده، سعید شینواری

مهمانان برنامه:

غفار گردیزی، کارشناس سیاسی

صالحه اسحق زی، کارشناس سیاسی 

میر بت خان منگل، کارشناس سیاسی 
 

تودی خبری

تودی خبری: طالبان با انجام حملات مرگبار دنبال چه استند؟

وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از کار مندان ریاست تدارکات این وزارت یک ماه  پیش از این حمله به مقر این وزارت انتقال یافته بودند و از همین رو در حمله مهاجمان بر کارمندان این ریاست آسیبی نرسیده است.

گرداننده، سعید شینواری

مهمانان برنامه:

غفار گردیزی، کارشناس سیاسی

صالحه اسحق زی، کارشناس سیاسی 

میر بت خان منگل، کارشناس سیاسی 
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews