تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی خبری: واکنش در برابر حمل بر امرالله صالح

حمله بر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با واکنش های داخلی او خارجی روبرو شده است.

ریاست جمهوری این حمله را بر آزادی و مقاومت ملی مردم افغانستان خوانده است.

در این برنامه روی این موضوع با مهمان گفتگو شده است>

مهمانان برنامه:

جنرال عزیز احمد وردک، نظامی پیشین

اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح 

جمال ناصر اصولی، کارشناس مسایل سیاسی

تودی خبری

تودی خبری: واکنش در برابر حمل بر امرالله صالح

حمله بر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با واکنش های داخلی او خارجی روبرو شده است.

ریاست جمهوری این حمله را بر آزادی و مقاومت ملی مردم افغانستان خوانده است.

در این برنامه روی این موضوع با مهمان گفتگو شده است>

مهمانان برنامه:

جنرال عزیز احمد وردک، نظامی پیشین

اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح 

جمال ناصر اصولی، کارشناس مسایل سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews