Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد آگاهان از عملی‌نشدن وعده‌های حکومت وحدت ملی

حکومت یکبار دیگر بر عملی‌سازی وعده‌هایش به مردم سخن می‌زند. به باور کاخ سپیدار در دو سال کار حکومت وحدت ملی گام‌هایی در بخش مبارزه با فساد، اصلاحات انتخاباتی و دیگر بخش‌ها برداشته شده‌اند.

آگاهان تأکید می‌ورزند که تا هنوز تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی عملی نشده‌است و بیشتر کمیسیون سازی‌ها و شورا سازی‌های حکومت برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری‌ها بوده اند.

رهبران حکومت وحدت ملی در مراسم تحلیف شان تعهد سپرده بودند که لکه فساد اداری را از دامن حکومت پاک خواهند کرد، برای تامین امنیت برنامه جدی خواهند داشت و زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم خواهند ساخت و چندین کمیسیون و شورا را در بخش‌های گوناگون ایجاد خواهند نمود.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها هنوز از کارکرد شورای عالی مبارزه با فساد اداری گزارش‌های روشنی در دست نیست و در بخش اصلاحات انتخاباتی گام‌های عملی برداشته نشده اند.

محمد امین فرهنگ، آگاه مسایل سیاسی دربارۀ این وعده‌ها و ایجاد کمیسیون‌ها گفت: «یک گفته وجود دارد که می‌گوید وقتی می‌خواهید کار نتیجه ندهد، کمیسیون بسازید. در این حکومت هم شورای عالی مبارزه با فساد اداری ساخته شد که هنوز کارهایش معلوم نیست. در بخش صلح وعده دادند که شما شندید رییس شورای عالی صلح گفته می‌شود که استعفا داده است. همین رقم هر قدر که از عمر حکومت گذشت تنش‌ها و بی اعتمادی‌ها میان رهبران حکومت و حلقه‌های اطراف آنان زیاد شد و این یک بی اعتمادی جهانی را به حکومت ایجاد کرده است.»

هادی میران آگاه مسایل سیاسی درباره کارکردهای حکومت در بخش مبارزه با فساد گفت: «ما تا فعلا گواه دستگیری و به محاکمه کشیدن هیچ یک از عاملان فساد اداری نبوده ایم. وعده‌هایی که در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته بود در صورتی عملی می‌شدند که اراده سیاسی وجود می داشت.»

همین گونه در دو سال کار این حکومت اصلاحات انتخاباتی نیز با بنبست بزرگی روبرو شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان دو بار فرمان رییس جمهور در بخش اصلاحات انتخاباتی را رد کردند و این فرمان‌ها را انداختن برف حکومت بر بام مجلس نماینده گان گفتند.

محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «متاسفانه در دو سال کار حکومت هیچ گام عملی در بخش اصلاحات انتخاباتی برداشته نشده است و ما همیشه نگران این موضوع بوده ایم و سر و صدای خود را بلند نمودیم.»

محمد آصف صدیقی، یکی از اعضای مجلس سنا گفت: «این لازم است که شماری از اعضای ولسی جرگه که مخالف اصلاحات انتخاباتی هستند از اصلاحات حمایت کنند و همچنان حکومت باید حرف‌هایی را که می‌زند عملی بسازد و همه حرف‌هایش شعاری نباشد.»

در همین حال، حکومت می‌پذیرد که بیشتر این وعده‌ها عملی نشده اند اما بر تلاش‌ها برای قانع سازی مردم و جامعه جهانی تأکید می‌ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «در طی دو سال کار حکومت وحدت ملی ما کارهایی انجام داده ایم و هنوز کارهای بسیاری باقی مانده اند اما اراده و جدیت موجود است که برای مردم و جامعه جهانی اعتماد سازی شود.»

با این وجود هنوز هم هیچ گام عملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برداشته نشده است و با نزدیک شدن به دو ساله گی کار حکومت وحدت ملی گروه‌های مخالف سیاسی حکومت می‌گویند که اگر این وعده‌ها عملی نشوند آنان بدیلی برای حکومت خواهند یافت.

انتقاد آگاهان از عملی‌نشدن وعده‌های حکومت وحدت ملی

حکومت یکبار دیگر بر عملی‌سازی وعده‌هایش به مردم سخن می‌زند. به باور کاخ سپیدار در دو سال کار حکومت

Thumbnail

حکومت یکبار دیگر بر عملی‌سازی وعده‌هایش به مردم سخن می‌زند. به باور کاخ سپیدار در دو سال کار حکومت وحدت ملی گام‌هایی در بخش مبارزه با فساد، اصلاحات انتخاباتی و دیگر بخش‌ها برداشته شده‌اند.

آگاهان تأکید می‌ورزند که تا هنوز تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی عملی نشده‌است و بیشتر کمیسیون سازی‌ها و شورا سازی‌های حکومت برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری‌ها بوده اند.

رهبران حکومت وحدت ملی در مراسم تحلیف شان تعهد سپرده بودند که لکه فساد اداری را از دامن حکومت پاک خواهند کرد، برای تامین امنیت برنامه جدی خواهند داشت و زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم خواهند ساخت و چندین کمیسیون و شورا را در بخش‌های گوناگون ایجاد خواهند نمود.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها هنوز از کارکرد شورای عالی مبارزه با فساد اداری گزارش‌های روشنی در دست نیست و در بخش اصلاحات انتخاباتی گام‌های عملی برداشته نشده اند.

محمد امین فرهنگ، آگاه مسایل سیاسی دربارۀ این وعده‌ها و ایجاد کمیسیون‌ها گفت: «یک گفته وجود دارد که می‌گوید وقتی می‌خواهید کار نتیجه ندهد، کمیسیون بسازید. در این حکومت هم شورای عالی مبارزه با فساد اداری ساخته شد که هنوز کارهایش معلوم نیست. در بخش صلح وعده دادند که شما شندید رییس شورای عالی صلح گفته می‌شود که استعفا داده است. همین رقم هر قدر که از عمر حکومت گذشت تنش‌ها و بی اعتمادی‌ها میان رهبران حکومت و حلقه‌های اطراف آنان زیاد شد و این یک بی اعتمادی جهانی را به حکومت ایجاد کرده است.»

هادی میران آگاه مسایل سیاسی درباره کارکردهای حکومت در بخش مبارزه با فساد گفت: «ما تا فعلا گواه دستگیری و به محاکمه کشیدن هیچ یک از عاملان فساد اداری نبوده ایم. وعده‌هایی که در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته بود در صورتی عملی می‌شدند که اراده سیاسی وجود می داشت.»

همین گونه در دو سال کار این حکومت اصلاحات انتخاباتی نیز با بنبست بزرگی روبرو شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان دو بار فرمان رییس جمهور در بخش اصلاحات انتخاباتی را رد کردند و این فرمان‌ها را انداختن برف حکومت بر بام مجلس نماینده گان گفتند.

محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «متاسفانه در دو سال کار حکومت هیچ گام عملی در بخش اصلاحات انتخاباتی برداشته نشده است و ما همیشه نگران این موضوع بوده ایم و سر و صدای خود را بلند نمودیم.»

محمد آصف صدیقی، یکی از اعضای مجلس سنا گفت: «این لازم است که شماری از اعضای ولسی جرگه که مخالف اصلاحات انتخاباتی هستند از اصلاحات حمایت کنند و همچنان حکومت باید حرف‌هایی را که می‌زند عملی بسازد و همه حرف‌هایش شعاری نباشد.»

در همین حال، حکومت می‌پذیرد که بیشتر این وعده‌ها عملی نشده اند اما بر تلاش‌ها برای قانع سازی مردم و جامعه جهانی تأکید می‌ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «در طی دو سال کار حکومت وحدت ملی ما کارهایی انجام داده ایم و هنوز کارهای بسیاری باقی مانده اند اما اراده و جدیت موجود است که برای مردم و جامعه جهانی اعتماد سازی شود.»

با این وجود هنوز هم هیچ گام عملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برداشته نشده است و با نزدیک شدن به دو ساله گی کار حکومت وحدت ملی گروه‌های مخالف سیاسی حکومت می‌گویند که اگر این وعده‌ها عملی نشوند آنان بدیلی برای حکومت خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره