تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان در قرقیزستان قدرت را به‌دست گرفته‌اند

پس از اعتراض‌های چند روز گذشته به نتیجۀ انتخابات پارلمانی قرقیزستان، سرانجام مخالفان توانستند ادارۀ قدرت را دراین کشور آسیای میانه به‌دست گیرند.

معترضان خشمگین در واکنش به آن‌چه تقلب‎های گُسترده درانتخابات پارلمانی می‌گویند، به جاده‌های بیشکک، پایتخت، ریختند و سرانجام ادارۀ ساختمان‌های دولتی را به‌دست گرفتند.

شب پیش، معترضان علاوه بر پارلمان به دفتر شهردار هم یورش برده بودند.

درهمین حال شماری از زندانیان برجستۀ سیاسی از جمله صدر جاپاروف، که به اتهام ربودن یک فرماندار منطقه‌یی در جریان اعتراضات ۷ سال پیش مخالفان به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، نیز از زندان آزاد ساخته شد.

صدر جاپاروف ساعاتی پس از آزادی از زندان، به‌عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد.

این اعتراضات پنج روز پیش به‌دنبال اعلام پیروزی احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف، رییس‎جمهور طرفدار روسیه، به‌علت اتهام‌های انجام تقلب‌های گُسترده دراین انتخابات، آغاز شدند.

معترضان در قرقیزستان قدرت را به‌دست گرفته‌اند

شب پیش، معترضان علاوه بر پارلمان به دفتر شهردار هم یورش برده بودند.

Thumbnail

پس از اعتراض‌های چند روز گذشته به نتیجۀ انتخابات پارلمانی قرقیزستان، سرانجام مخالفان توانستند ادارۀ قدرت را دراین کشور آسیای میانه به‌دست گیرند.

معترضان خشمگین در واکنش به آن‌چه تقلب‎های گُسترده درانتخابات پارلمانی می‌گویند، به جاده‌های بیشکک، پایتخت، ریختند و سرانجام ادارۀ ساختمان‌های دولتی را به‌دست گرفتند.

شب پیش، معترضان علاوه بر پارلمان به دفتر شهردار هم یورش برده بودند.

درهمین حال شماری از زندانیان برجستۀ سیاسی از جمله صدر جاپاروف، که به اتهام ربودن یک فرماندار منطقه‌یی در جریان اعتراضات ۷ سال پیش مخالفان به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، نیز از زندان آزاد ساخته شد.

صدر جاپاروف ساعاتی پس از آزادی از زندان، به‌عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد.

این اعتراضات پنج روز پیش به‌دنبال اعلام پیروزی احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف، رییس‎جمهور طرفدار روسیه، به‌علت اتهام‌های انجام تقلب‌های گُسترده دراین انتخابات، آغاز شدند.

هم‌رسانی کنید