تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پارلمان قرغیزستان به پایان حالت اضطرار رأی داد

پارلمان قرغیزستان روز جمعه و پس از آن‌که نخست وزیر سدیر جبارو، سرپرستی ریاست‌جمهوری را گرفت، به برداشته شدن حالت اضطرار رأی داد.

از دو هفته پیش که نتیجۀ انتخابات پارلمانی قرغیزستان ناآرامی‌های سیاسی را دامن زد، رییس‌جمهور پیشین این کشور نیروهای ارتش را برای مهار اعتراض‌ها به خیابان‌های پایتخت فرستاد؛ اما خودش روز پنجشنبه مجبور شد از مقامش کنار برود.

سورونبای جینبیک‌اُوف، رییس‌جمهور پیشین قرغیزستان گفت: «در کار ما مشکلاتی به وجود آمد. من از شما پوزش می‌خواهم و برای تمامی‌تان آرزوی صحتمندی دارم. از هر سه قوه حکومت که در این سه سال با من کار کردند و از جامعه مدنی و رسانه‌ها سپاس‌گزاری می‌کنم.»

نخست‌وزیر قرغیزستان که پس از منحل شدن نتیجۀ انتخابات از سوی اعضای پارلمان برگزیده شد، چند روز پیش از آن از سوی هوادارانش از زندان نجات داده شده بود: «قدرت بی چور و چپاول انجام شد و برای مخالفان دلیلی نمانده‌است که بگویند انقلاب سوم در کشور آغاز شده‌است. اکنون قدرت به‌گونۀ قانونی و صلح‌آمیز انتقال می‌یابد.»

قرغیزستان با شش و نیم میلیون جمعیت، در پانزده سال گذشته دو بار گواه فروپاشی حکومت پس از برگزاری انتخابات بوده‌است.

پارلمان قرغیزستان به پایان حالت اضطرار رأی داد

قرغیزستان با شش و نیم میلیون جمعیت، در پانزده سال گذشته دو بار گواه فروپاشی حکومت پس از برگزاری انتخابات بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

پارلمان قرغیزستان روز جمعه و پس از آن‌که نخست وزیر سدیر جبارو، سرپرستی ریاست‌جمهوری را گرفت، به برداشته شدن حالت اضطرار رأی داد.

از دو هفته پیش که نتیجۀ انتخابات پارلمانی قرغیزستان ناآرامی‌های سیاسی را دامن زد، رییس‌جمهور پیشین این کشور نیروهای ارتش را برای مهار اعتراض‌ها به خیابان‌های پایتخت فرستاد؛ اما خودش روز پنجشنبه مجبور شد از مقامش کنار برود.

سورونبای جینبیک‌اُوف، رییس‌جمهور پیشین قرغیزستان گفت: «در کار ما مشکلاتی به وجود آمد. من از شما پوزش می‌خواهم و برای تمامی‌تان آرزوی صحتمندی دارم. از هر سه قوه حکومت که در این سه سال با من کار کردند و از جامعه مدنی و رسانه‌ها سپاس‌گزاری می‌کنم.»

نخست‌وزیر قرغیزستان که پس از منحل شدن نتیجۀ انتخابات از سوی اعضای پارلمان برگزیده شد، چند روز پیش از آن از سوی هوادارانش از زندان نجات داده شده بود: «قدرت بی چور و چپاول انجام شد و برای مخالفان دلیلی نمانده‌است که بگویند انقلاب سوم در کشور آغاز شده‌است. اکنون قدرت به‌گونۀ قانونی و صلح‌آمیز انتقال می‌یابد.»

قرغیزستان با شش و نیم میلیون جمعیت، در پانزده سال گذشته دو بار گواه فروپاشی حکومت پس از برگزاری انتخابات بوده‌است.

هم‌رسانی کنید