تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز ۴۰ میلیون گذشت

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۲۸ میزان) گزارش کرده‌است که شمار رویدادهای مثبت ویروس در جهان به بیش از ۴۰ میلیون رسیده‌است.  

بر بنیاد این گزارش، شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در جهان درهفتۀ گذشته، حدود ۳۴۷ هزار تن ‌است.

در گزارش آمده‌است که تنها در ۳۲ روز گذشته، شمار مبتلایان این ویروس از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تن رسیده‌است.

نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در اوایل ماه جنوری سال روان میلادی در شهر ووهان چین، ثبت شده بود.

در آغاز هفتۀ روان، در یک شبانه‌روز ۴۰۰ هزار رویداد ثبت شده بود که پیش از اینف پیشینه نداشته‌است.

امریکا، هند و برازیل از کشورهای در جهان استند که بیشترین آمار مبتلایان و یا هم قربانیان این ویروس را دارند.

تاکنون، بیش از ۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تن در نتیجۀ این بیماری، جان باخته‌اند.

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز ۴۰ میلیون گذشت

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در جهان درهفتۀ گذشته، حدود ۳۴۷ هزار تن ‌است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۲۸ میزان) گزارش کرده‌است که شمار رویدادهای مثبت ویروس در جهان به بیش از ۴۰ میلیون رسیده‌است.  

بر بنیاد این گزارش، شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه‌روز در جهان درهفتۀ گذشته، حدود ۳۴۷ هزار تن ‌است.

در گزارش آمده‌است که تنها در ۳۲ روز گذشته، شمار مبتلایان این ویروس از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تن رسیده‌است.

نخستین رویداد مثبت ویروس کرونا در اوایل ماه جنوری سال روان میلادی در شهر ووهان چین، ثبت شده بود.

در آغاز هفتۀ روان، در یک شبانه‌روز ۴۰۰ هزار رویداد ثبت شده بود که پیش از اینف پیشینه نداشته‌است.

امریکا، هند و برازیل از کشورهای در جهان استند که بیشترین آمار مبتلایان و یا هم قربانیان این ویروس را دارند.

تاکنون، بیش از ۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تن در نتیجۀ این بیماری، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید