تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگزاری آخرین مناظره انتخاباتی دانلد ترمپ و جو بایدن

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و رقیب دموکراتش جو بایدن در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا، در فضایی کم تشنج از یک دیگر انتقاد کردند.

دوازده روز مانده به انتخابات امریکا، هر دو نامزد می کوشند که پشتیبانی رای دهنده گان بیشتری را به دست آورند. 

در مناظره بامداد امروز، مبارزه با ویروس کرونا، نژادپرستی، امنیت ملی، تغییر اقلیم و مهاجرت از مهمترین مسایل بودند.

چنان که انتظار می رفت، تنش اصلی میان دو نامزد بر سر مبارزه با ویروس کرونا در گرفت. 

جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، گفت: «دو صد و بیست هزار امریکایی جان باخته اند. اگر سخنان دیگرم را نمی شنوید، این را بشنوید: هر کسی که مسوولیت نمی پذیرد و هر کسی که مسوول این همه مرگ است، نباید رییس جمهور ایالات متحده امریکا باشد.»

اما رییس جمهور امریکا که بستن مرزهای امریکا را به روی مسافران چینی در نخستین ماه های شیوع ویروس کرونا یک دستاورد می داند، تمامی دوره ریاست جمهوری بارک اوباما و کارکرد معاونش وقتش جو بایدن را پذیرفتنی نمی داند. 

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، گفت: «من به این علت در انتخابات نامزد شدم که بارک اوباما و تو وظیفه تان را درست انجام ندادید. اگر فکر می کردم که کار خوبی انجام داده اید، هیچ گاهی نامزد نمی شدم.»

نامزدان ریاست جمهوری امریکا در حالی آخرین مناظره شان را انجام دادند که ایران، روسیه و چین به تلاش برای مداخله در انتخابات امریکا متهم شده اند؛ اما این اتهام را نمی پذیرند. 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ سوم نوامبر یا سیزدهم عقرب برگزار خواهد شد.

برگزاری آخرین مناظره انتخاباتی دانلد ترمپ و جو بایدن

دانلد ترمپ، رییس جمهور جمهوری خواه امریکا و رقیب دموکراتش جو بایدن، آخرین مناظره تلویزیونی شان را برگزار کردند. 

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و رقیب دموکراتش جو بایدن در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا، در فضایی کم تشنج از یک دیگر انتقاد کردند.

دوازده روز مانده به انتخابات امریکا، هر دو نامزد می کوشند که پشتیبانی رای دهنده گان بیشتری را به دست آورند. 

در مناظره بامداد امروز، مبارزه با ویروس کرونا، نژادپرستی، امنیت ملی، تغییر اقلیم و مهاجرت از مهمترین مسایل بودند.

چنان که انتظار می رفت، تنش اصلی میان دو نامزد بر سر مبارزه با ویروس کرونا در گرفت. 

جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، گفت: «دو صد و بیست هزار امریکایی جان باخته اند. اگر سخنان دیگرم را نمی شنوید، این را بشنوید: هر کسی که مسوولیت نمی پذیرد و هر کسی که مسوول این همه مرگ است، نباید رییس جمهور ایالات متحده امریکا باشد.»

اما رییس جمهور امریکا که بستن مرزهای امریکا را به روی مسافران چینی در نخستین ماه های شیوع ویروس کرونا یک دستاورد می داند، تمامی دوره ریاست جمهوری بارک اوباما و کارکرد معاونش وقتش جو بایدن را پذیرفتنی نمی داند. 

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، گفت: «من به این علت در انتخابات نامزد شدم که بارک اوباما و تو وظیفه تان را درست انجام ندادید. اگر فکر می کردم که کار خوبی انجام داده اید، هیچ گاهی نامزد نمی شدم.»

نامزدان ریاست جمهوری امریکا در حالی آخرین مناظره شان را انجام دادند که ایران، روسیه و چین به تلاش برای مداخله در انتخابات امریکا متهم شده اند؛ اما این اتهام را نمی پذیرند. 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تاریخ سوم نوامبر یا سیزدهم عقرب برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید