Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مخالفت‌ها با عادی‌شدن روابط سودان و اسرائیل

در کنار فلسطینیان، برخی از شهروندان سودان هم با عادی شدن روابط سودان و اسرائیل مخالف استند. 

سودان به سومین کشور عربی مبدل شده‌است که برای عادی سازی روابط با اسرائیل توافق می‌کند. 

ایالات متحده امریکا که این کار را تشویق کرده است، می‌خواهد که نام سودان را از فهرست کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی بیرون کند و سودان این کار را یک دستاورد بزرگ می‌داند. 

اما از دیدگاه فلسطینیان، عادی سازی روابط با اسرائیل، خیانت به اسلام و مساله فسلطین است. 

برخی از سودانی‌ها می‌گویند که با عادی سازی روابط با اسرائیل و برداشته شدن سودان از فهرست کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی، رشد اقتصادی را گواه خواهند بود؛ اما فلسطینیان این کار را خیانت می‌دانند. 

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس گفت: «این توافق، مردم و مساله فلسطین را ضربه می‌زند و اسرائیل اشغالگر را جرأت می‌دهد که جرم‌های بیشتری انجام دهد و حقوق ما را زیر پا بگذارد. این توافق به زیان منافع ملی سودان کشورهای عرب در منطقه است.»

اشرف عبدالعزیز، شهروند سودان نیز گفت: «اگر روابط مان را با اسرائیل عادی می‌سازیم، از اسرائیل باید به ما سود برسد؛ مثلاً در بخش کشاورزی، زیرا اسرائیل در فن آوری پیشتاز است.»

احمد عبدالرووف، شهروند دیگر سودان هم اظهار داشت: «من با عادی سازی روابط با اسرائیل مخالف استم؛ این کار مخالف دستور قرآن است.»

خبر توافق سودان و اسرائیل به عادی سازی روابط شان به سرعت در سراسر جهان پیچیده‌است. 

ایالات متحده که بانی این کار است می‌گوید این کار ناممکن به‌نظر می‌رسید.

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا گفت: «اسرائیل و جمهوری سودان توافق کرده‌اند که صلح کنند. این کار برای سال‌ها ناممکن به نظر می‌رسید. اما سودان سومین کشوری است که روابطش را با اسرائیل عادی می‌سازد و کشورهای بسیار دیگری هم این کار را خواهند کرد.»

پیش از این امارات متحده عربی و بحرین هم روابط شان را با اسرائیل عادی ساخته‌اند.

مخالفت‌ها با عادی‌شدن روابط سودان و اسرائیل

پیش از این امارات متحده عربی و بحرین هم روابط شان را با اسرائیل عادی ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در کنار فلسطینیان، برخی از شهروندان سودان هم با عادی شدن روابط سودان و اسرائیل مخالف استند. 

سودان به سومین کشور عربی مبدل شده‌است که برای عادی سازی روابط با اسرائیل توافق می‌کند. 

ایالات متحده امریکا که این کار را تشویق کرده است، می‌خواهد که نام سودان را از فهرست کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی بیرون کند و سودان این کار را یک دستاورد بزرگ می‌داند. 

اما از دیدگاه فلسطینیان، عادی سازی روابط با اسرائیل، خیانت به اسلام و مساله فسلطین است. 

برخی از سودانی‌ها می‌گویند که با عادی سازی روابط با اسرائیل و برداشته شدن سودان از فهرست کشورهای پشتیبان هراس‌افگنی، رشد اقتصادی را گواه خواهند بود؛ اما فلسطینیان این کار را خیانت می‌دانند. 

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس گفت: «این توافق، مردم و مساله فلسطین را ضربه می‌زند و اسرائیل اشغالگر را جرأت می‌دهد که جرم‌های بیشتری انجام دهد و حقوق ما را زیر پا بگذارد. این توافق به زیان منافع ملی سودان کشورهای عرب در منطقه است.»

اشرف عبدالعزیز، شهروند سودان نیز گفت: «اگر روابط مان را با اسرائیل عادی می‌سازیم، از اسرائیل باید به ما سود برسد؛ مثلاً در بخش کشاورزی، زیرا اسرائیل در فن آوری پیشتاز است.»

احمد عبدالرووف، شهروند دیگر سودان هم اظهار داشت: «من با عادی سازی روابط با اسرائیل مخالف استم؛ این کار مخالف دستور قرآن است.»

خبر توافق سودان و اسرائیل به عادی سازی روابط شان به سرعت در سراسر جهان پیچیده‌است. 

ایالات متحده که بانی این کار است می‌گوید این کار ناممکن به‌نظر می‌رسید.

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا گفت: «اسرائیل و جمهوری سودان توافق کرده‌اند که صلح کنند. این کار برای سال‌ها ناممکن به نظر می‌رسید. اما سودان سومین کشوری است که روابطش را با اسرائیل عادی می‌سازد و کشورهای بسیار دیگری هم این کار را خواهند کرد.»

پیش از این امارات متحده عربی و بحرین هم روابط شان را با اسرائیل عادی ساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره