تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی

بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت‌ غیرقانونی میان دو کشور یک توافقنامه تازه امضا کرده‌اند.

دو کشور توافق کرده‌اند که برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، نیروهای گشت‌زنی را در مرزها بیشتر بسازند و برای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی، از فن‌آوری کار بگیرند.

فرانسه می‌گوید که در سال روان، از رفتن هزاران مهاجر غیرقانونی از راه کانال مانش به بریتانیا جلوگیری کرده‌است و اکنون دو کشور تلاش‌های شان را در این زمینه افزایش می‌دهند.

پریتی پتیل، وزیر داخله بریتانیا در این باره می‌گوید: "این بسته تازه که با همتای فرانسه‌یی‌ام امضا کردم، شمار نیروهای پولیس را در سواحل فرانسه دو برابر می‌سازد و سرمایه‌گذاری را بر فن‌آوری افزایش می‌دهد تا نظارت بیشتر انجام شود و فن‌آوری رادار به تلاش‌های تطبیق قانون، کمک کنند."

او افزود: "ما امنیت مرزی را افزایش می‌دهیم. به ویژه فرانسه امنیت مرزی‌اش را نیرومندتر می‌سازد. ما اکنون گواۀ آمدن شمار اندکی پناه‌جویان با قایق‌های کوچک استیم؛ اما سفرها با موترهای باربری افزایش یافته‌اند."

پریتی پتیل، وزیر داخله بریتانیا نیز می‌گوید که در کنار هوای خوب در تابستان که سفر دریایی و زمینی را میان فرانسه و بریتانیا تسهیل کرد، علت بزرگ این سفرهای غیرقانونی مهاجران، وجود گروه‌های مجرم و قاچاقبران انسان است.

او افزود: "مقام‌های فرانسه‌یی مانع عبور بیش از پنج‌هزار مهاجر به بریتانیا شده‌اند. صدها تن را بازداشت کرده‌ایم که علت آن، در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی و ارتباطات بیشتر است."

بریتانیا می‌افزاید که در کنار افزایش تدابیر مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، سال آینده یک قانون تازه را برای تعدیل نظام پذیرش پناه‌جویان، به پارلمان خواهد فرستاد.

توافق بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی

دو کشور توافق کرده‌اند که برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، نیروهای گشت‌زنی را در مرزها بیشتر بسازند.

Thumbnail

بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت‌ غیرقانونی میان دو کشور یک توافقنامه تازه امضا کرده‌اند.

دو کشور توافق کرده‌اند که برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، نیروهای گشت‌زنی را در مرزها بیشتر بسازند و برای پایان دادن به مهاجرت غیرقانونی، از فن‌آوری کار بگیرند.

فرانسه می‌گوید که در سال روان، از رفتن هزاران مهاجر غیرقانونی از راه کانال مانش به بریتانیا جلوگیری کرده‌است و اکنون دو کشور تلاش‌های شان را در این زمینه افزایش می‌دهند.

پریتی پتیل، وزیر داخله بریتانیا در این باره می‌گوید: "این بسته تازه که با همتای فرانسه‌یی‌ام امضا کردم، شمار نیروهای پولیس را در سواحل فرانسه دو برابر می‌سازد و سرمایه‌گذاری را بر فن‌آوری افزایش می‌دهد تا نظارت بیشتر انجام شود و فن‌آوری رادار به تلاش‌های تطبیق قانون، کمک کنند."

او افزود: "ما امنیت مرزی را افزایش می‌دهیم. به ویژه فرانسه امنیت مرزی‌اش را نیرومندتر می‌سازد. ما اکنون گواۀ آمدن شمار اندکی پناه‌جویان با قایق‌های کوچک استیم؛ اما سفرها با موترهای باربری افزایش یافته‌اند."

پریتی پتیل، وزیر داخله بریتانیا نیز می‌گوید که در کنار هوای خوب در تابستان که سفر دریایی و زمینی را میان فرانسه و بریتانیا تسهیل کرد، علت بزرگ این سفرهای غیرقانونی مهاجران، وجود گروه‌های مجرم و قاچاقبران انسان است.

او افزود: "مقام‌های فرانسه‌یی مانع عبور بیش از پنج‌هزار مهاجر به بریتانیا شده‌اند. صدها تن را بازداشت کرده‌ایم که علت آن، در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی و ارتباطات بیشتر است."

بریتانیا می‌افزاید که در کنار افزایش تدابیر مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، سال آینده یک قانون تازه را برای تعدیل نظام پذیرش پناه‌جویان، به پارلمان خواهد فرستاد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره