تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حساب کاربری توییتر ترمپ برای همیش بسته شد

شبکه احتماعی توییتر، حساب کاربری دانلد ترمپ را برای همیشه بسته است. 

توییتر می گوید که این تصمیم را پس از بررسی های دقیق و برای جلوگیری از احتمال ترغیب به خشونت از سوی او گرفته است. 

روز چهارشنبه هفته گذشته هم، پس از آن که ترمپ، مهاجمان را بر ساختمان کانگرس امریکا، وطن پرست خطاب کرد، حساب کاربری اش برای ۱۲ ساعت مسدود شد. 

با این حال، هواداران ترمپ از بسته شدن حساب کاربری او در تویتر انتقاد می کنند و می گویند که باید به همگی اجازه ابراز دیدگاه های شان داده شود. 

از سویی دیگر، پس از این کار، دانلد ترمپ می گوید که در آینده نزدیک، شبکه اجتماعی خودش را خواهد ساخت.

پس از یورش خشونت بار هوادران دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده برکانگرس این کشور، ننسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان از حزب دیموکرات و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، خواستار برکناری رییس جمهور ایالات متحده ازقدرت شده اند.

ننسی پلوسی دریک نشست خبری در ساختمان کانگرس، رییس جمهور ترمپ را به تحریک شورش مسلحانه دربرابر ایالات متحده متهم می کند.

پلوسی گفت که حتا احتمال دارد کانگرس روند استیضاح دانلد ترمپ را آغاز کند.

بربنیاد قانون دانلد ترمپ تنها تا کمتر ازدو هفته دیگر رییس جمهورقانونی ایالا متحده خواهد بود.

در همین حال، ترمپ توافق اش را با روی کارآمدن حکومت تازه دراین کشور تا کمتر ازدوهفته دیگر اعلام کرد.

آقای ترمپ بدون نام بردن از جو بایدن می گوید که حکومت او برای انتقال قدرت به روز بیستم ماه جنوری به یک حکومت تازه آماده است.

موقف ترمپ پس ازآن درباره واگذاری قدرت نرمتر می شود که یورش مرگبار هواداران او برکانگرس ایالات متحده با محکومیت های سختی روبه روشده است وحتا رهبران دیموکرات خواهان استیضاح وکناره گیری او ازقدرت شده اند.

ترمپ در یک نوار تصویری دو دقیقه و چهل و یک ثانیه یی که درتویترش پخش کرده است یورش هوادارانش را برکانگرس محکوم می کند و ازسپردن قدرت به حکومت تازه تعهد می سپارد اما نامی ازجوبایدن نمی برد.

حساب کاربری توییتر ترمپ برای همیش بسته شد

پس از این کار، دانلد ترمپ می گوید که در آینده نزدیک، شبکه اجتماعی خودش را خواهد ساخت.

Thumbnail

شبکه احتماعی توییتر، حساب کاربری دانلد ترمپ را برای همیشه بسته است. 

توییتر می گوید که این تصمیم را پس از بررسی های دقیق و برای جلوگیری از احتمال ترغیب به خشونت از سوی او گرفته است. 

روز چهارشنبه هفته گذشته هم، پس از آن که ترمپ، مهاجمان را بر ساختمان کانگرس امریکا، وطن پرست خطاب کرد، حساب کاربری اش برای ۱۲ ساعت مسدود شد. 

با این حال، هواداران ترمپ از بسته شدن حساب کاربری او در تویتر انتقاد می کنند و می گویند که باید به همگی اجازه ابراز دیدگاه های شان داده شود. 

از سویی دیگر، پس از این کار، دانلد ترمپ می گوید که در آینده نزدیک، شبکه اجتماعی خودش را خواهد ساخت.

پس از یورش خشونت بار هوادران دانلد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده برکانگرس این کشور، ننسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان از حزب دیموکرات و چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده، خواستار برکناری رییس جمهور ایالات متحده ازقدرت شده اند.

ننسی پلوسی دریک نشست خبری در ساختمان کانگرس، رییس جمهور ترمپ را به تحریک شورش مسلحانه دربرابر ایالات متحده متهم می کند.

پلوسی گفت که حتا احتمال دارد کانگرس روند استیضاح دانلد ترمپ را آغاز کند.

بربنیاد قانون دانلد ترمپ تنها تا کمتر ازدو هفته دیگر رییس جمهورقانونی ایالا متحده خواهد بود.

در همین حال، ترمپ توافق اش را با روی کارآمدن حکومت تازه دراین کشور تا کمتر ازدوهفته دیگر اعلام کرد.

آقای ترمپ بدون نام بردن از جو بایدن می گوید که حکومت او برای انتقال قدرت به روز بیستم ماه جنوری به یک حکومت تازه آماده است.

موقف ترمپ پس ازآن درباره واگذاری قدرت نرمتر می شود که یورش مرگبار هواداران او برکانگرس ایالات متحده با محکومیت های سختی روبه روشده است وحتا رهبران دیموکرات خواهان استیضاح وکناره گیری او ازقدرت شده اند.

ترمپ در یک نوار تصویری دو دقیقه و چهل و یک ثانیه یی که درتویترش پخش کرده است یورش هوادارانش را برکانگرس محکوم می کند و ازسپردن قدرت به حکومت تازه تعهد می سپارد اما نامی ازجوبایدن نمی برد.

هم‌رسانی کنید