تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ عملیات جستجو با گذشت دو روز از سقوط هواپیمای اندونیزیایی

خانواده‌های سرنشینان یک هواپیمای اندونیزیایی شرکت "سریویجایا" که دو روز پیش در آب‌های این کشور سقوط کرد، هنوز هم امیدوار استند که نزدیکان شان زنده باشند.

مقام‌ها از یافتن پارچه‌‎های پیکرهای قربانیان این رویداد و برخی از قطعات این هواپیما، خبر داده‌اند.

آنان می‌گویند که مکان جعبه‌های سیاه این هواپیما را که ۶۲ سرنشین داشت، نیز یافته‌اند و پس از بررسی آنها، علت سقوط این هواپیما روشن خواهد شد.

یکی از سرنشینان این هواپیما، میا وادو، از مهمانداران پرواز بود.

او روز شنبه، بی آن که مثل همیش با خانواده‌اش تماس بگیرد با پرواز "اس جِ ۱۸۲" از جاکارتا رفته بود.

آردی کورنیلس وادو، برادر یکی از عمله‌های پرواز هواپیما می‌گوید: «عجیب است که خواهرم پیش از این سفر به مادرم زنگ نزد. پیش از هر سفر دیگر، از میدان هوایی تماس می‌گرفت و خداحافظی می‌کرد؛ اما این بار هیچ تماسی نگرفت.»

هواپیمای بویینگ ۷۳۷ - ۵۰۰ با ۵۰ مسافر و ۱۲ عمله پرواز، از جاکارتا به شهر "پونتیاناک" می‌رفت؛ اما تنها چهار دقیقه پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد.

پیلوت این هواپیمای، مردی به نام عفوان بود که خانواده‌اش هنوز هم امیدوار استند که او زنده باشد.

اومان رحمان، از نزدیکان پیلوت این هواپیما می‌گوید: «هر چند که احساس ناخوشایندی داریم و قلب‌های مان داغدار شده‌اند؛ اما هنوز هم از خداوند انتظار یک معجزه را داریم.»

مقام‌های اندونیزیایی تصویرهای آب‌بازانی را پخش کرده‌اند که در آب‌های این کشور به‌دنبال قربانیان این هواپیما استند.

آنان فکر می‌کنند که این هواپیما پیش از سقوط به دریا، آسیبی ندیده بود؛ زیرا بازمانده‌های آن در محدوده کوچکی پراکنده شده‌اند.

رسمان ام اس، مسؤول جستجو نجات می‌گوید: «در عملیات جستجو، ما محدوده کوچکی را بررسی کرده‌ایم که امروز گُسترش خواهد یافت. دیروز ۳۰ کشتی در عملیات جستجو دخیل بودند؛ اما امروز ۵۳ کشتی کار می کنند.»

این سومین سقوط مرگبار هواپیما دراندونزیا در شش سال گذشته است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۸۹ سرنشین یک هواپیمای بویینگ، پس از سقوط در آب‌های اندونیزیا جان باختند.

ادامۀ عملیات جستجو با گذشت دو روز از سقوط هواپیمای اندونیزیایی

مقام‌های اندونیزیایی از یافتن پیکرهای قربانیان این رویداد و برخی از قطعات این هواپیما، خبر داده‌اند.

Thumbnail

خانواده‌های سرنشینان یک هواپیمای اندونیزیایی شرکت "سریویجایا" که دو روز پیش در آب‌های این کشور سقوط کرد، هنوز هم امیدوار استند که نزدیکان شان زنده باشند.

مقام‌ها از یافتن پارچه‌‎های پیکرهای قربانیان این رویداد و برخی از قطعات این هواپیما، خبر داده‌اند.

آنان می‌گویند که مکان جعبه‌های سیاه این هواپیما را که ۶۲ سرنشین داشت، نیز یافته‌اند و پس از بررسی آنها، علت سقوط این هواپیما روشن خواهد شد.

یکی از سرنشینان این هواپیما، میا وادو، از مهمانداران پرواز بود.

او روز شنبه، بی آن که مثل همیش با خانواده‌اش تماس بگیرد با پرواز "اس جِ ۱۸۲" از جاکارتا رفته بود.

آردی کورنیلس وادو، برادر یکی از عمله‌های پرواز هواپیما می‌گوید: «عجیب است که خواهرم پیش از این سفر به مادرم زنگ نزد. پیش از هر سفر دیگر، از میدان هوایی تماس می‌گرفت و خداحافظی می‌کرد؛ اما این بار هیچ تماسی نگرفت.»

هواپیمای بویینگ ۷۳۷ - ۵۰۰ با ۵۰ مسافر و ۱۲ عمله پرواز، از جاکارتا به شهر "پونتیاناک" می‌رفت؛ اما تنها چهار دقیقه پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد.

پیلوت این هواپیمای، مردی به نام عفوان بود که خانواده‌اش هنوز هم امیدوار استند که او زنده باشد.

اومان رحمان، از نزدیکان پیلوت این هواپیما می‌گوید: «هر چند که احساس ناخوشایندی داریم و قلب‌های مان داغدار شده‌اند؛ اما هنوز هم از خداوند انتظار یک معجزه را داریم.»

مقام‌های اندونیزیایی تصویرهای آب‌بازانی را پخش کرده‌اند که در آب‌های این کشور به‌دنبال قربانیان این هواپیما استند.

آنان فکر می‌کنند که این هواپیما پیش از سقوط به دریا، آسیبی ندیده بود؛ زیرا بازمانده‌های آن در محدوده کوچکی پراکنده شده‌اند.

رسمان ام اس، مسؤول جستجو نجات می‌گوید: «در عملیات جستجو، ما محدوده کوچکی را بررسی کرده‌ایم که امروز گُسترش خواهد یافت. دیروز ۳۰ کشتی در عملیات جستجو دخیل بودند؛ اما امروز ۵۳ کشتی کار می کنند.»

این سومین سقوط مرگبار هواپیما دراندونزیا در شش سال گذشته است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۸۹ سرنشین یک هواپیمای بویینگ، پس از سقوط در آب‌های اندونیزیا جان باختند.

هم‌رسانی کنید