تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی اروپا از اعمال محدودیت بر آژانس نیروی هسته‌یی در ایران

فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌گویند که ایران باید با آژانس جهانی نیروی هسته‌یی همکاری کند و فعالیت‌های این نهاد را در ایران محدود نسازد.

اشارۀ این کشورهای به اظهارات اخیر رهبرمذهبی ایران است که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان این کشور گفت اگر لازم باشد ایران غنی سازی یورانیم را تا شصت درصد افزایش خواهد داد.

وزیران خارجۀ این سه کشور اروپایی می‌گویند که به‌گونۀ ژرف از اقدام ایران برای ملغا کردن توافق‌نامۀ الحاقی و عدم تأمین شفافیت در تطبیق توافق‌نامۀ هسته‌یی قدرت‌های جهان با ایران متآسف اند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان ایران ۲۵ حوت را مهلتی برای امریکا تعیین کرده بود تا تحریم‌ها بر این کشور را بردارد، در غیر آن تهران بازرسی‌های آژانش جهانی نیروی هسته‌یی را بصورت غیر منتظره در این کشور متوقف خواهد ساخت.

مجلس نماینده‌گان ایران در واکنش به برداشته نشدن تحریم‌ها بر این کشور، از حکومت خواسته‌اند که فعالیت‌های هسته‌یی‌اش را افزایش دهد و نیز فعالیت ناظران جهانی در این کشور را محدود بسازد.

در حال حاضر حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان سازمان جهانی نیروی هسته‌‌یی به مرکزهای هسته‌‌یی این کشور نشده‌است اما محدودیت‌هایی را وضع کرده‌است.

نگرانی اروپا از اعمال محدودیت بر آژانس نیروی هسته‌یی در ایران

فرانسه، بریتانیا و آلمان به‌گونه مشترک از ایران خواسته‌اند که به‌گونۀ کامل با آژانس جهانی نیروی هسته‌یی همکاری کند.

Thumbnail

فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌گویند که ایران باید با آژانس جهانی نیروی هسته‌یی همکاری کند و فعالیت‌های این نهاد را در ایران محدود نسازد.

اشارۀ این کشورهای به اظهارات اخیر رهبرمذهبی ایران است که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان این کشور گفت اگر لازم باشد ایران غنی سازی یورانیم را تا شصت درصد افزایش خواهد داد.

وزیران خارجۀ این سه کشور اروپایی می‌گویند که به‌گونۀ ژرف از اقدام ایران برای ملغا کردن توافق‌نامۀ الحاقی و عدم تأمین شفافیت در تطبیق توافق‌نامۀ هسته‌یی قدرت‌های جهان با ایران متآسف اند.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان ایران ۲۵ حوت را مهلتی برای امریکا تعیین کرده بود تا تحریم‌ها بر این کشور را بردارد، در غیر آن تهران بازرسی‌های آژانش جهانی نیروی هسته‌یی را بصورت غیر منتظره در این کشور متوقف خواهد ساخت.

مجلس نماینده‌گان ایران در واکنش به برداشته نشدن تحریم‌ها بر این کشور، از حکومت خواسته‌اند که فعالیت‌های هسته‌یی‌اش را افزایش دهد و نیز فعالیت ناظران جهانی در این کشور را محدود بسازد.

در حال حاضر حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان سازمان جهانی نیروی هسته‌‌یی به مرکزهای هسته‌‌یی این کشور نشده‌است اما محدودیت‌هایی را وضع کرده‌است.

هم‌رسانی کنید