Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن دو تن در انفجاری در شهر لاهور پاکستان

مقام‌های پولیس پاکستان می‌گویند که در نتیجۀ یک انفجار امروز (چهارشنبه، ۲ سرطان) در شهر لاهور در شرق این کشور، دو تن جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ مقام‌های، پولیس تاکنون نوعیت این انفجار مشخص نشده‌است و بررسی‌ها در این باره، جریان دارد.

غلام محمود دوگار، آمر پولیس شهر لاهور به نقل از خبرگزاری رویترز به خبرنگاران گفت: "تحقیق کننده‌گان و مسؤولان تیم خنثی سازی بم در این باره، بررسی می‌کنند تا سرنخی پیدا کنند که واقعاً چه اتفاقی افتیده‌است."

تا کنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را، به‌عهده نگرفته‌است.

شبکۀ "دان نیوز" پاکستان که به نقل از یک مقام پولیس گزارش کرده‌است که این انفجار در یک محل مسکونی در نزدیک خیابان "الله هو،" رخ داده‌است.

تصویرها پخش شده در شبکه‌های نشان می‌دهند که بر یک خانه نزدیک محل انفجار، زیان بیشتر رسیده و دیوارها و پنجره‌های خانه‌ها دیگر نیز، تخریب شده‌اند.

مدثر ریاض ملک، معاون کمیشنر لاهور در محل رویداد به شبکۀ تلویزیونی سما می‌گوید که ۱۴ تن به شمول زنان و کودکان در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ او، یک پولیس نیز در میان زخمیان این رویداد می‌باشد.

او افزود که تا کنون روشن نشده که این رویداد در نتیجۀ چه رخ داده‌است و باعث ایجاد حفره‌یی در محل شده‌است.

او می‌افزاید: "ما تنها زمانی قادر به تشخیص علت این انفجار خواهیم بود که در این باره، بررسی انجام دهیم."

محل انفجار در حال حاضر به‌خاطر انجام بررسی‌ها، مسدود شده‌است.

جان باختن دو تن در انفجاری در شهر لاهور پاکستان

به‌گفتۀ مقام‌های، پولیس تاکنون نوعیت این انفجار مشخص نشده‌است و بررسی‌ها در این باره، جریان دارد.

Thumbnail

مقام‌های پولیس پاکستان می‌گویند که در نتیجۀ یک انفجار امروز (چهارشنبه، ۲ سرطان) در شهر لاهور در شرق این کشور، دو تن جان باختند و ۱۴ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ مقام‌های، پولیس تاکنون نوعیت این انفجار مشخص نشده‌است و بررسی‌ها در این باره، جریان دارد.

غلام محمود دوگار، آمر پولیس شهر لاهور به نقل از خبرگزاری رویترز به خبرنگاران گفت: "تحقیق کننده‌گان و مسؤولان تیم خنثی سازی بم در این باره، بررسی می‌کنند تا سرنخی پیدا کنند که واقعاً چه اتفاقی افتیده‌است."

تا کنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را، به‌عهده نگرفته‌است.

شبکۀ "دان نیوز" پاکستان که به نقل از یک مقام پولیس گزارش کرده‌است که این انفجار در یک محل مسکونی در نزدیک خیابان "الله هو،" رخ داده‌است.

تصویرها پخش شده در شبکه‌های نشان می‌دهند که بر یک خانه نزدیک محل انفجار، زیان بیشتر رسیده و دیوارها و پنجره‌های خانه‌ها دیگر نیز، تخریب شده‌اند.

مدثر ریاض ملک، معاون کمیشنر لاهور در محل رویداد به شبکۀ تلویزیونی سما می‌گوید که ۱۴ تن به شمول زنان و کودکان در این رویداد، زخم برداشته‌اند.

به‌گفتۀ او، یک پولیس نیز در میان زخمیان این رویداد می‌باشد.

او افزود که تا کنون روشن نشده که این رویداد در نتیجۀ چه رخ داده‌است و باعث ایجاد حفره‌یی در محل شده‌است.

او می‌افزاید: "ما تنها زمانی قادر به تشخیص علت این انفجار خواهیم بود که در این باره، بررسی انجام دهیم."

محل انفجار در حال حاضر به‌خاطر انجام بررسی‌ها، مسدود شده‌است.

هم‌رسانی کنید