Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف گفتگوهای هسته‌یی ایران تا زمان آغاز به‌کار رییس‌جمهور تازه

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که یک منبع دیپلماتیک به روز چهارشنبه (۲۳ سرطان) گفته‌است که ایران تا آغاز به‌کار رسمی ادارۀ ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور این کشور، آمادۀ آغاز گفتگوها توافق‌نامۀ هسته‌یی، نخواهد بود.

این منبع که خواست نامش گرفته نشود، گفته‌است که ایران این موضوع را به مقام‌های اروپایی که در گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران دخیل بوده‌اند، منتقل کرده‌است و بدین‌گونه، باور فعلی بر این است که مذاکرات وین، پیش از اواسط ماه آگست سال روان میلادی، از سر گرفته نخواهد شد.

او افزود: "آنها آماده نیستند تا پیش از دولت تازه، برگردند. تا هنوز مشخص نیست كه تصمیم مبنی بر عدم برگشت ایران به توافق‌نامۀ هسته‌یی سال ۲۰۱۵ میلادی تا پنجم آگست که رییسی رسماً قدرت را می‌گیرد، پا برجا خواهند ماند و یا اینکه در زمان حکومت او نیز، این تصمیم ثابت خواهد ماند."

مذاکرات دربارۀ احیای توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران در ماه اپریل سال روان میلادی آغاز شدن که به‌گونۀ رسمی به نام برنامۀ جامع اقدام مشترک، نامیده می‌شود؛ اما این برنامه از زمان پایان دور ششم آن در ۲۰ جون، به بن‌بست رسیده و اکنون هیچ نشانه‌یی از زمان از سرگیری آن، وجود ندارد.

این توافق‌نامه که از سوی باراک اوباما، رییس‌جمهور پیشین امریکا، صورت گرفته بود، از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا، لغو شود. 

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأیید کرده‌است که ایران به‌علت انتقال قدرت و حکومت تازه، وقت بیشتر برای آغاز گفتگوها، درخواست کرده‌است.

او افزود: "ما آماده ادامۀ مذاکره بودیم، اما ایرانی‌ها برای رسیده‌گی به انتقال قدرت ریاست‌جمهوری شان، وقت بیشتر خواستند."

این سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأکید کرد: "هنگامی که ایران روند (انتقال قدرت) خود را به پایان برساند، ما آماده هستیم که برگشت خود به وین را برنامه ریزی کنیم تا گفتگوهای خود را ادامه دهیم."

او در ادامه گفت: "ما همچنان به‌دنبال بازگشت متقابل و مطابقت با برنامۀ جامع اقدام مشترک، هستیم. اگر چه به‌گونۀ که انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تصریح کرد، این پیشنهاد برای مدت نامعلومی روی میز نخواهد بود."

توقف گفتگوهای هسته‌یی ایران تا زمان آغاز به‌کار رییس‌جمهور تازه

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأیید کرده‌است که ایران به‌علت انتقال قدرت و حکومت، وقت بیشتر برای آغاز گفتگوها، درخواست کرده‌است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که یک منبع دیپلماتیک به روز چهارشنبه (۲۳ سرطان) گفته‌است که ایران تا آغاز به‌کار رسمی ادارۀ ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور این کشور، آمادۀ آغاز گفتگوها توافق‌نامۀ هسته‌یی، نخواهد بود.

این منبع که خواست نامش گرفته نشود، گفته‌است که ایران این موضوع را به مقام‌های اروپایی که در گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران دخیل بوده‌اند، منتقل کرده‌است و بدین‌گونه، باور فعلی بر این است که مذاکرات وین، پیش از اواسط ماه آگست سال روان میلادی، از سر گرفته نخواهد شد.

او افزود: "آنها آماده نیستند تا پیش از دولت تازه، برگردند. تا هنوز مشخص نیست كه تصمیم مبنی بر عدم برگشت ایران به توافق‌نامۀ هسته‌یی سال ۲۰۱۵ میلادی تا پنجم آگست که رییسی رسماً قدرت را می‌گیرد، پا برجا خواهند ماند و یا اینکه در زمان حکومت او نیز، این تصمیم ثابت خواهد ماند."

مذاکرات دربارۀ احیای توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران در ماه اپریل سال روان میلادی آغاز شدن که به‌گونۀ رسمی به نام برنامۀ جامع اقدام مشترک، نامیده می‌شود؛ اما این برنامه از زمان پایان دور ششم آن در ۲۰ جون، به بن‌بست رسیده و اکنون هیچ نشانه‌یی از زمان از سرگیری آن، وجود ندارد.

این توافق‌نامه که از سوی باراک اوباما، رییس‌جمهور پیشین امریکا، صورت گرفته بود، از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا، لغو شود. 

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأیید کرده‌است که ایران به‌علت انتقال قدرت و حکومت تازه، وقت بیشتر برای آغاز گفتگوها، درخواست کرده‌است.

او افزود: "ما آماده ادامۀ مذاکره بودیم، اما ایرانی‌ها برای رسیده‌گی به انتقال قدرت ریاست‌جمهوری شان، وقت بیشتر خواستند."

این سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأکید کرد: "هنگامی که ایران روند (انتقال قدرت) خود را به پایان برساند، ما آماده هستیم که برگشت خود به وین را برنامه ریزی کنیم تا گفتگوهای خود را ادامه دهیم."

او در ادامه گفت: "ما همچنان به‌دنبال بازگشت متقابل و مطابقت با برنامۀ جامع اقدام مشترک، هستیم. اگر چه به‌گونۀ که انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تصریح کرد، این پیشنهاد برای مدت نامعلومی روی میز نخواهد بود."

هم‌رسانی کنید