تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغازعملیات‌های نیروهای مرزی امریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی

عملیات های نیروهای مرزی امریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی ادامه دارند. این نیروها هر روز با وسایط گونه گون در مرزهای امریکا با مکسیکو گشت زنی می کنند تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کنند. 

به گفته اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا، در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار مهاجر در این مرز بازداشت شده اند. 

یک خبرنگار خبرگزاری رویترز با نیروها و کارمندان اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا در مرزهای این کشور با مکسیکو گشت زنی کرده است. 

این نیروها از چرخبال، موتر و موترسایکل برای گشت زنی و بازداشت مهاجران غیرقانونی کار می گیرند. 

ریکاردو کاردیل، پزشک اداره محافظت از گمرک‌ها و مرزهای امریکا، گفت: «اکنون رویدادهای بسیاری را می بینیم. مثلاً پنجره کمی بلندتر است و کسانی را می بینیم که برای گذشتن از آن جان شان را به خطر می اندازند. مردمانی را می بینیم که پشت شان، پاهای شان و حتا سرشان زخم برداشتند و بی هوش شده اند. مردمانی را هم دیده ایم که به علت زخم های سرشان جان باخته اند.»

مقام های امریکایی می گویند که مهاجران غیرقانونی در این راه با دشواری ها و خطرهای فراوانی رو به رو استند که پیش از سفر درباره آنها اطلاعی ندارند.

این نیروها در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار مهاجر را بازداشت کرده اند. 

کارلوس ریورا، سخنگوی اداره محافظت از گمرک‌ها و مرزهای امریکا، گفت: «سازمان های جنایتکار به مهاجران درباره خطرهایی که در راه با آنها رو به رو می شوند چیزی نمی گویند. اکنون هوا گرم است و اینجا زمین دشوار گذری است و خطرهای بسیاری دارد. عبور کننده گان شاید با کمبود آب رو به رو شوند. قاچاقبران نمی گویند که مردم چند روز در صحرا خواهند ماند. گاهی اوقات سه - چهار روز پیاده روی می کنند و آب شان تمام می شود.»

بیشتر مهاجران امریکای لاتین که از راه مکسیکو به امریکا می روند، از هندوراس، نیکاراگوا، وینزویلا و کشورهای دیگری استند که می گویند از خشونت و ناداری می گریزند.

آغازعملیات‌های نیروهای مرزی امریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی

به گفته اداره محافظت از گمرک ‌و مرزهای امریکا، در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار مهاجر در این مرز بازداشت شده اند.

تصویر بندانگشتی

عملیات های نیروهای مرزی امریکا برای بازداشت مهاجران غیرقانونی ادامه دارند. این نیروها هر روز با وسایط گونه گون در مرزهای امریکا با مکسیکو گشت زنی می کنند تا از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری کنند. 

به گفته اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا، در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار مهاجر در این مرز بازداشت شده اند. 

یک خبرنگار خبرگزاری رویترز با نیروها و کارمندان اداره محافظت از گمرک ها و مرزهای امریکا در مرزهای این کشور با مکسیکو گشت زنی کرده است. 

این نیروها از چرخبال، موتر و موترسایکل برای گشت زنی و بازداشت مهاجران غیرقانونی کار می گیرند. 

ریکاردو کاردیل، پزشک اداره محافظت از گمرک‌ها و مرزهای امریکا، گفت: «اکنون رویدادهای بسیاری را می بینیم. مثلاً پنجره کمی بلندتر است و کسانی را می بینیم که برای گذشتن از آن جان شان را به خطر می اندازند. مردمانی را می بینیم که پشت شان، پاهای شان و حتا سرشان زخم برداشتند و بی هوش شده اند. مردمانی را هم دیده ایم که به علت زخم های سرشان جان باخته اند.»

مقام های امریکایی می گویند که مهاجران غیرقانونی در این راه با دشواری ها و خطرهای فراوانی رو به رو استند که پیش از سفر درباره آنها اطلاعی ندارند.

این نیروها در دو سال گذشته ۱۸۲ هزار مهاجر را بازداشت کرده اند. 

کارلوس ریورا، سخنگوی اداره محافظت از گمرک‌ها و مرزهای امریکا، گفت: «سازمان های جنایتکار به مهاجران درباره خطرهایی که در راه با آنها رو به رو می شوند چیزی نمی گویند. اکنون هوا گرم است و اینجا زمین دشوار گذری است و خطرهای بسیاری دارد. عبور کننده گان شاید با کمبود آب رو به رو شوند. قاچاقبران نمی گویند که مردم چند روز در صحرا خواهند ماند. گاهی اوقات سه - چهار روز پیاده روی می کنند و آب شان تمام می شود.»

بیشتر مهاجران امریکای لاتین که از راه مکسیکو به امریکا می روند، از هندوراس، نیکاراگوا، وینزویلا و کشورهای دیگری استند که می گویند از خشونت و ناداری می گریزند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره