تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختران و زنان در پاکستان به‌کار در تانک‌های تیل رو آورده‌اند

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش کرده‌است که شماری از دختران و زنان در پاکستان به‌کار در تانک‌های تیل، رو آورده‌اند.

این دختران می‌گویند که هدف اصلی شان، کمک اقتصادی به خانواده‌های شان است.

هر چند آنان در یک جامعۀ مردسالار کار می‌کنند و با دشواری‌هایی رو به‌رو استند؛ اما مصمم استند که با ادامۀ کار شان، ثابت کنند که زنان هم می‌توانند در عرصه‌های گونه‌گون، کار کنند.

سپنا مسیح و تهمینه، برای کار کردن در یک تانک تیل در شهر کراچی پاکستان، به شجاعت و اعتماد به نفس نیاز دارند.

آنان در یک جامعۀ مردسالار تصمیم گرفته‌اند که برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده‌های شان کار کنند.

سپنا مسیح، کارگر تانک تیل می‌گوید: "می‌خواهم به تمام دختران کشورم این پیام را برسانم که در انجام کاری که می‌خواهید، تردید نکنید. زنان هر کاری می‌توانند؛ اما باید شجاعت و اعتماد به نفس داشته باشد. ما باید خودمان را ثابت بسازیم."

تهمینه، دختر ۲۴ سالۀ دیگر پاکستانی است که برای کمک به خانواده‌اش، همین شغل را یافته‌است.

او می‌گوید: "من برای کمک به خانواده‌ام در تأمین هزینه‌های زنده‌گی در اینجا، کار می‌کنم. می‌خواهم به پدرم کمک کنیم. به این فکر نمی‌کنم که مردم چی می‌گویند."

این دختران در یک تانک تیل مربوط به شرکت ملی نفت پاکستان کار می‌کنند. این شرکت تا کنون به ۱۵ زن در سراسر پاکستان، شغل داده‌است.

آفتاب احمد، مشتری این تانک تیل می‌گوید: "زنان باید در هر کار سهم داشته باشند؛ زیرا بیش از ۵۰ درصد جمعیت استند. برای رفاه یک کشور، حضور زنان مهم است. در بخش‌های دیگر جهان، زنان حقوق برابر دارند و خودشان را ثابت ساخته‌اند."

به‌گفتۀ سازمان جهانی بهداشت، قرنتین برخاسته از شیوع ویروس کرونا در جهان سبب افزایش ناداری و خشونت‌های خانواده‌گی شده‌است.

در پاکستان هم، زنان از پیامدهای ویروس کرونا و نیز خشونت‌های خانواده‌گی در امان نبوده‌اند؛ چنانچه نهاد (اس‌اس‌دی‌او) از ثبت بیش از ۱ هزار و ۴۰۰ خشونت خانواده‌گی و بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ رویداد خشونت در برابر زنان در نیمۀ دوم سال ۲۰۲۰ میلادی، خبر داده‌است.

دختران و زنان در پاکستان به‌کار در تانک‌های تیل رو آورده‌اند

این دختران می‌گویند که هدف اصلی شان، کمک اقتصادی به خانواده‌های شان است.

Thumbnail

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش کرده‌است که شماری از دختران و زنان در پاکستان به‌کار در تانک‌های تیل، رو آورده‌اند.

این دختران می‌گویند که هدف اصلی شان، کمک اقتصادی به خانواده‌های شان است.

هر چند آنان در یک جامعۀ مردسالار کار می‌کنند و با دشواری‌هایی رو به‌رو استند؛ اما مصمم استند که با ادامۀ کار شان، ثابت کنند که زنان هم می‌توانند در عرصه‌های گونه‌گون، کار کنند.

سپنا مسیح و تهمینه، برای کار کردن در یک تانک تیل در شهر کراچی پاکستان، به شجاعت و اعتماد به نفس نیاز دارند.

آنان در یک جامعۀ مردسالار تصمیم گرفته‌اند که برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده‌های شان کار کنند.

سپنا مسیح، کارگر تانک تیل می‌گوید: "می‌خواهم به تمام دختران کشورم این پیام را برسانم که در انجام کاری که می‌خواهید، تردید نکنید. زنان هر کاری می‌توانند؛ اما باید شجاعت و اعتماد به نفس داشته باشد. ما باید خودمان را ثابت بسازیم."

تهمینه، دختر ۲۴ سالۀ دیگر پاکستانی است که برای کمک به خانواده‌اش، همین شغل را یافته‌است.

او می‌گوید: "من برای کمک به خانواده‌ام در تأمین هزینه‌های زنده‌گی در اینجا، کار می‌کنم. می‌خواهم به پدرم کمک کنیم. به این فکر نمی‌کنم که مردم چی می‌گویند."

این دختران در یک تانک تیل مربوط به شرکت ملی نفت پاکستان کار می‌کنند. این شرکت تا کنون به ۱۵ زن در سراسر پاکستان، شغل داده‌است.

آفتاب احمد، مشتری این تانک تیل می‌گوید: "زنان باید در هر کار سهم داشته باشند؛ زیرا بیش از ۵۰ درصد جمعیت استند. برای رفاه یک کشور، حضور زنان مهم است. در بخش‌های دیگر جهان، زنان حقوق برابر دارند و خودشان را ثابت ساخته‌اند."

به‌گفتۀ سازمان جهانی بهداشت، قرنتین برخاسته از شیوع ویروس کرونا در جهان سبب افزایش ناداری و خشونت‌های خانواده‌گی شده‌است.

در پاکستان هم، زنان از پیامدهای ویروس کرونا و نیز خشونت‌های خانواده‌گی در امان نبوده‌اند؛ چنانچه نهاد (اس‌اس‌دی‌او) از ثبت بیش از ۱ هزار و ۴۰۰ خشونت خانواده‌گی و بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ رویداد خشونت در برابر زنان در نیمۀ دوم سال ۲۰۲۰ میلادی، خبر داده‌است.

هم‌رسانی کنید