Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درخواست ۵ ملیارد دالر به مکاتب کشور های نادار به شمول افغانستان

یک سازمان جهانی حامی آموزش برای فراهم سازی شرایط مکتب رفتن به میلیون ها دختر در کشور های نادار جهان چون افغانستان، خواهان پنج میلیارد دالر شده است.

این درخواست در نشست جهانی نهاد "مشارکت جهانی آموزش" که با میزبانی بریتانیا و کینیا به گونه آنلاین برگزار شده بود، مطرح شد.

در این نشست نماینده افغانستان اعلام کرد که حکومت این کشور ۲۰ درصد از بودجه اش را به آموزش اختصاص خواهد داد.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت: "من امروز اینجا هستم تا تعهد كنم كه حکومت  افغانستان به تعهدات مالی ۲۰ درصد (بودجه) به بخش آموزش ادامه خواهد داد و ما تا آخرین نفس برای این تعهد خواهیم جنگید."

در این نشست ملاله یوسف زی، برنده پاکستانی جایزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق دختران و رییس  سازمان بهداشت جهانی از رهبران جهان می خواهند  تا آموزش  دختران را در اولویت قرار دهند.

ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از بینان گذاران نهاد  مشارکت جهانی آموزش ابراز داشت: "همه ما می دانیم که جهان با بحران آموزش دختران روبرو است. نزدیک به ۱۳۰ میلیون دختر قبل از همه گیری کووید نزده ازمکتب رفتن محروم بودند. آموزش دختران ، بهبود سلامت عمومی ، کاهش تغییرات آب و هوایی ، بهبود صلح و رشد اقتصادی را به ارمغان میاورد."

هم اکنون در حدود ۱۴۰ میلیون دختر در کشورهای در حال توسعه از مکتب رفتن محروم اند.

در افغانستان هم ۳.۵ میلیون کودک به دلایل گوناگون مکتب رفته نمی توانند و اکثریت آنان دختران اند.

درخواست ۵ ملیارد دالر به مکاتب کشور های نادار به شمول افغانستان

در افغانستان هم اکنون ۳.۵ میلیون کودک به دلایل گوناگون مکتب رفته نمی توانند و اکثریت آنان دختران اند.

تصویر بندانگشتی

یک سازمان جهانی حامی آموزش برای فراهم سازی شرایط مکتب رفتن به میلیون ها دختر در کشور های نادار جهان چون افغانستان، خواهان پنج میلیارد دالر شده است.

این درخواست در نشست جهانی نهاد "مشارکت جهانی آموزش" که با میزبانی بریتانیا و کینیا به گونه آنلاین برگزار شده بود، مطرح شد.

در این نشست نماینده افغانستان اعلام کرد که حکومت این کشور ۲۰ درصد از بودجه اش را به آموزش اختصاص خواهد داد.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت: "من امروز اینجا هستم تا تعهد كنم كه حکومت  افغانستان به تعهدات مالی ۲۰ درصد (بودجه) به بخش آموزش ادامه خواهد داد و ما تا آخرین نفس برای این تعهد خواهیم جنگید."

در این نشست ملاله یوسف زی، برنده پاکستانی جایزه صلح نوبل و از مدافعان حقوق دختران و رییس  سازمان بهداشت جهانی از رهبران جهان می خواهند  تا آموزش  دختران را در اولویت قرار دهند.

ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از بینان گذاران نهاد  مشارکت جهانی آموزش ابراز داشت: "همه ما می دانیم که جهان با بحران آموزش دختران روبرو است. نزدیک به ۱۳۰ میلیون دختر قبل از همه گیری کووید نزده ازمکتب رفتن محروم بودند. آموزش دختران ، بهبود سلامت عمومی ، کاهش تغییرات آب و هوایی ، بهبود صلح و رشد اقتصادی را به ارمغان میاورد."

هم اکنون در حدود ۱۴۰ میلیون دختر در کشورهای در حال توسعه از مکتب رفتن محروم اند.

در افغانستان هم ۳.۵ میلیون کودک به دلایل گوناگون مکتب رفته نمی توانند و اکثریت آنان دختران اند.

هم‌رسانی کنید