تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان به آتش‌بس یک ماهه دست یافتند

فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان در یک نشست خبری از توافق آتش بس یک ماهه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان خبر داده است.

چودری گفت: «بربنیاد یک توافقنامه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، روی یک آتش بس کامل توافق شد. این گفت‌وگوها با طالبان، بربنیاد قانون اساسی و قوانین دیگر پاکستان انجام می‌شوند، البته که هیچ کسی نمی‌تواند قانون اساسی را در این گفت‌وگوها نادیده بگیرد. اگر گفت‌وگوها ادامه یابند شاید این آتش بس تمدید شود.»

به گفته چودری، امارت اسلامی در رسیدن به این توافق نقش تسهیل کننده داشته است. او می‌گوید اگر گفت‌وگوها ادامه یابند، ممکن است این توافق نیز تمدید شود.

او افزود: «حکومت طالبان در افغانستان نقش تسهیل کننده را در این گفت‌وگو ها داشتند. از همین‌رو، این بسیار یک خبر خوب است که پس از یک زمان طولانی، این منطقه که از خشونت‌ها متاثر بود، اکنون به سوی صلح می‌رود.»

از سویی هم، کابل هر چند گفت‌وگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور را مساله داخلی پاکستان می‌داند، اما می‌گوید که امنیت در پاکستان و منطقه به سود افغانستان است.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گفت‌وگوهای که در باره صلح پاکستان جریان دارد، موضوع داخلی پاکستان است. به ما ارتباط ندارد. اما به امنیت پاکستان و منطقه خوشحال می‌شویم. امنیت در پاکستان به معنای امنیت در افغانستان است و به نفع افغانستان است.»

پیش از این گزارش شده بود که گفت‌وگوها میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان به میانجیگری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله افغانستان در ولایت خوست انجام شده است.

عزیز مجددی، استاد دانشگاه، گفت: «اگر این صلح به نتیجه برسد، افتخاراتش به امارت اسلامی و مردم افغانستان بر می‌گردد..»

یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان هم  گفته است که نظارت از عملی ‌شدن آتش‌بس یک امر ضروری است و طالبان افغانستان نقش میانجی را در گفت‌وگوهای کنونی بازی خواهند کرد.

تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ تا اکنون مسوولیت حمله‌های مرگبار را در پاکستان به دوش گرفته است. 

حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان به آتش‌بس یک ماهه دست یافتند

وزیر اطلاعات پاکستان از توافق آتش‌بس یک ماهه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی خبر می‌دهد.

Thumbnail

فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان در یک نشست خبری از توافق آتش بس یک ماهه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان خبر داده است.

چودری گفت: «بربنیاد یک توافقنامه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، روی یک آتش بس کامل توافق شد. این گفت‌وگوها با طالبان، بربنیاد قانون اساسی و قوانین دیگر پاکستان انجام می‌شوند، البته که هیچ کسی نمی‌تواند قانون اساسی را در این گفت‌وگوها نادیده بگیرد. اگر گفت‌وگوها ادامه یابند شاید این آتش بس تمدید شود.»

به گفته چودری، امارت اسلامی در رسیدن به این توافق نقش تسهیل کننده داشته است. او می‌گوید اگر گفت‌وگوها ادامه یابند، ممکن است این توافق نیز تمدید شود.

او افزود: «حکومت طالبان در افغانستان نقش تسهیل کننده را در این گفت‌وگو ها داشتند. از همین‌رو، این بسیار یک خبر خوب است که پس از یک زمان طولانی، این منطقه که از خشونت‌ها متاثر بود، اکنون به سوی صلح می‌رود.»

از سویی هم، کابل هر چند گفت‌وگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور را مساله داخلی پاکستان می‌داند، اما می‌گوید که امنیت در پاکستان و منطقه به سود افغانستان است.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «گفت‌وگوهای که در باره صلح پاکستان جریان دارد، موضوع داخلی پاکستان است. به ما ارتباط ندارد. اما به امنیت پاکستان و منطقه خوشحال می‌شویم. امنیت در پاکستان به معنای امنیت در افغانستان است و به نفع افغانستان است.»

پیش از این گزارش شده بود که گفت‌وگوها میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان به میانجیگری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله افغانستان در ولایت خوست انجام شده است.

عزیز مجددی، استاد دانشگاه، گفت: «اگر این صلح به نتیجه برسد، افتخاراتش به امارت اسلامی و مردم افغانستان بر می‌گردد..»

یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان هم  گفته است که نظارت از عملی ‌شدن آتش‌بس یک امر ضروری است و طالبان افغانستان نقش میانجی را در گفت‌وگوهای کنونی بازی خواهند کرد.

تحریک طالبان پاکستان از سال ۲۰۰۷ تا اکنون مسوولیت حمله‌های مرگبار را در پاکستان به دوش گرفته است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره