Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حدود ۱۰۰ تن در نتیجه گردبادها در امریکا جان باخته اند

دست کم صد تن در نتیجه طوفان‌ و گردبادهای شدید در ایالت کنتاکی و دیگر بخش‌های جنوبی و غربی امریکا جان باخته اند و شماری زیادی از خانه‌ها و ساختمان‌ها نیز ویران شده اند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که این گربادها ویرانی‌های زیادی به بار آورده و تلفات این رویداد ممکن افزایش یابد.

اندی بیشیر، فرماندار ایالت کنتاکی پس از گردبادها در یک نشست خبری با اشاره به خسارت بجا مانده، گفته است که چنین ویرانی را تاهنوز ندیده است. وی گفته است: «من چنین ویرانی را تاکنون ندیده ام و این برای من مشکل است که با کلمات بیان کنم.»

فرماندار کنتاکی، این گردبادها را مخرب‌ترین گردباد در تاریخ این ایالت عنوان کرده است.

وی هم‌چنان افزوده است که یک کارخانه شمع نیز در این ایالت آسیب دیده و از میان ۱۱۰ کارگر که در آنجا حضور داشتند، چهل تن آنان نجات داده شده اند.

با اشاره به کارگران باقی مانده در زیر آوارها، فرماندار کنتاکی گفته است که ممکن آنان تلف شده باشند و زنده ماندن آنان معجزه خواهد بود.

از سویی هم، مقام‌های ایالت کنتاکی گفته اند که برای بهبود وضعیت در بخش‌های آسیب دیده و روند کمک‌رسانی، ۱۸۹ پرسونل گارد ملی را گماشته اند تا حالت را به گونه عادی برگردانند.

حدود ۱۰۰ تن در نتیجه گردبادها در امریکا جان باخته اند

وی هم‌چنان افزوده است که یک کارخانه شمع نیز در این ایالت آسیب دیده و از میان ۱۱۰ کارگر که در آنجا حضور داشتند، چهل تن آنان نجات داده شده اند.

Thumbnail

دست کم صد تن در نتیجه طوفان‌ و گردبادهای شدید در ایالت کنتاکی و دیگر بخش‌های جنوبی و غربی امریکا جان باخته اند و شماری زیادی از خانه‌ها و ساختمان‌ها نیز ویران شده اند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که این گربادها ویرانی‌های زیادی به بار آورده و تلفات این رویداد ممکن افزایش یابد.

اندی بیشیر، فرماندار ایالت کنتاکی پس از گردبادها در یک نشست خبری با اشاره به خسارت بجا مانده، گفته است که چنین ویرانی را تاهنوز ندیده است. وی گفته است: «من چنین ویرانی را تاکنون ندیده ام و این برای من مشکل است که با کلمات بیان کنم.»

فرماندار کنتاکی، این گردبادها را مخرب‌ترین گردباد در تاریخ این ایالت عنوان کرده است.

وی هم‌چنان افزوده است که یک کارخانه شمع نیز در این ایالت آسیب دیده و از میان ۱۱۰ کارگر که در آنجا حضور داشتند، چهل تن آنان نجات داده شده اند.

با اشاره به کارگران باقی مانده در زیر آوارها، فرماندار کنتاکی گفته است که ممکن آنان تلف شده باشند و زنده ماندن آنان معجزه خواهد بود.

از سویی هم، مقام‌های ایالت کنتاکی گفته اند که برای بهبود وضعیت در بخش‌های آسیب دیده و روند کمک‌رسانی، ۱۸۹ پرسونل گارد ملی را گماشته اند تا حالت را به گونه عادی برگردانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره