Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار اروپا از وضع تحریم‌ها بر روسیه در صورت حمله بر اوکراین

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به روسیه هشدار داد که در صورت حمله بر اوکراین با تحریم‌های تازه از سوی اروپا و متحدانش روبرو خواهد شد.

در آستانه نشست اتحادیه اروپا، خانم لاین گفت که در کنار وضع تحریم‌ها، اروپا توان «وضع میکانیزم‌های بی سابقه که پیامدهای جدی برای روسیه درپی خواهد داشت» را دارد.

وی به پارلمان اتحادیه اروپا گفت که روسیه به علت حمله بر کریمیا در سال ۲۰۱۴، با تحریم‌های جدی در بخش‌های اقتصادی، مالی و انرژی دسته و پنجه نرم می‌کند.

هرچند وی مشخص نساخت که تحریم های تازه شامل کدام بخش‌ها اند.

این در حالی‌ست که مقامات استخباراتی ایالات متحده امریکا هشدار داده اند که روسیه دست‌وکم ۷۰۰۰۰ نیرواش را در مرز با اوکراین برای حمله احتمالی بر اوکراین مستقر ساخته است.

مسکو اما پلان حمله بر اوکراین را رد می‌کند و این را ادعاهای مغرضانه کشورهای غربی میداند.

رییس اتحادیه اروپا بدین باور است که آنعده کشورهای که خواهان حمله بر کشورهای دیگر اند، هنوز هم می‌توانند از راه دپلوماسی مشکلات شان را حل کنند.  

هشدار اروپا از وضع تحریم‌ها بر روسیه در صورت حمله بر اوکراین

وی به پارلمان اتحادیه اروپا گفت که روسیه به علت حمله بر کریمیا در سال ۲۰۱۴، با تحریم‌های جدی در بخش‌های اقتصادی، مالی و انرژی دسته و پنجه نرم می‌کند.

Thumbnail

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به روسیه هشدار داد که در صورت حمله بر اوکراین با تحریم‌های تازه از سوی اروپا و متحدانش روبرو خواهد شد.

در آستانه نشست اتحادیه اروپا، خانم لاین گفت که در کنار وضع تحریم‌ها، اروپا توان «وضع میکانیزم‌های بی سابقه که پیامدهای جدی برای روسیه درپی خواهد داشت» را دارد.

وی به پارلمان اتحادیه اروپا گفت که روسیه به علت حمله بر کریمیا در سال ۲۰۱۴، با تحریم‌های جدی در بخش‌های اقتصادی، مالی و انرژی دسته و پنجه نرم می‌کند.

هرچند وی مشخص نساخت که تحریم های تازه شامل کدام بخش‌ها اند.

این در حالی‌ست که مقامات استخباراتی ایالات متحده امریکا هشدار داده اند که روسیه دست‌وکم ۷۰۰۰۰ نیرواش را در مرز با اوکراین برای حمله احتمالی بر اوکراین مستقر ساخته است.

مسکو اما پلان حمله بر اوکراین را رد می‌کند و این را ادعاهای مغرضانه کشورهای غربی میداند.

رییس اتحادیه اروپا بدین باور است که آنعده کشورهای که خواهان حمله بر کشورهای دیگر اند، هنوز هم می‌توانند از راه دپلوماسی مشکلات شان را حل کنند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره