Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقتدی صدر به هوادارانش: یک ساعت مهلت برای ترک منطقه سبز دارید

در پی ناآرامی‌های تازه در بغداد، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراق، به هوادارانش دستور داده است تا از منطقه سبز دور شوند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که آقای صدر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به هوادارانش گفته است که یک ساعت مهلت دارید تا این محل را ترک کنید و معترضان هم پس از این سخنرانی، از این امر پیروی کردند.

در همین حال، رسانه‌های عراق گزارش داده اند که پس از خروج معترضان از پارلمان و منطقه سبز بغداد، آرامش به این منطقه بازگشته است.

گزارش‌ها همچنان می‌رسانند که اوضاع در اداره نیروهای امنیتی است.

ناآرامی‌ها در عراق در حالی گسترش پیدا کرد که مقتدی صدر، رهبر با اقتدار عراق، به روز دوشنبه از سیاست کناره‌گیری کرد.

اسوشیتد پرس نگاشته است که تاکنون دست‌کم ۳۰ در این ناآرامی‌ها جان باخته اند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته اند.

مقتدی صدر به هوادارانش: یک ساعت مهلت برای ترک منطقه سبز دارید

اسوشیتد پرس نگاشته است که تاکنون دست‌کم ۳۰ در این ناآرامی‌ها جان باخته اند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

در پی ناآرامی‌های تازه در بغداد، مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراق، به هوادارانش دستور داده است تا از منطقه سبز دور شوند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که آقای صدر در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به هوادارانش گفته است که یک ساعت مهلت دارید تا این محل را ترک کنید و معترضان هم پس از این سخنرانی، از این امر پیروی کردند.

در همین حال، رسانه‌های عراق گزارش داده اند که پس از خروج معترضان از پارلمان و منطقه سبز بغداد، آرامش به این منطقه بازگشته است.

گزارش‌ها همچنان می‌رسانند که اوضاع در اداره نیروهای امنیتی است.

ناآرامی‌ها در عراق در حالی گسترش پیدا کرد که مقتدی صدر، رهبر با اقتدار عراق، به روز دوشنبه از سیاست کناره‌گیری کرد.

اسوشیتد پرس نگاشته است که تاکنون دست‌کم ۳۰ در این ناآرامی‌ها جان باخته اند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره