Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش صادرات جلغوزه در سال روان

شماری از بازرگانان جلغوزه می‌گویند که امسال صادرات جلغوزه تا پنجاه درصد کاهش یافته‌است.

بازرگانان به این باور اند که محدودیت‌های بانکی و نبود پروازهای بازرگانی این کالای افغانستان را به بیرون کاهش داده‌است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای افزایش صادرات جلغوزه کشور، دهلیزهای هوایی را به روی بازرگانان باز کند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «مشکلات اصلی پا برجاست عدم روابط بانک‌های داخلی و بین‌المللی نبود برنامه صادراتی نبود دهلیز هوایی و همچنان نبود تفاهم‌نامه‌های جهانی با سایر کشورها از مشکلات مهم صادراتی ما است.»

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین، می‌گوید: «تقاضا برای جلغوزه و دیگر محصولات افغانستان در مارکیت چین بسیار بالا است و امسال هم خوشبختانه چینایی‌ها انتظار این را می‌کشند که جلغوزه نو وارد بازار چین شود مشکل این است که از افغانستان به طرف چین راه ترانسپورتی منظم وجود ندارد.»

شماری از باشندگان پکتیا از افزایش حاصلات جلغوزه در ولایت شان خرسند هستند.

امید، کشاورز، به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که راه را برای ما باز کند اگر باز نکند با تاوان روبه‌رو می‌شویم سال گذشته هم راه بند بود و ما تاوان کردیم.»

از سوی هم، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش نزده میلیون دالر جلغوزه افغانستان به بیرون صادر شده‌است.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «فعلن با هشت شرکت داخلی صحبت‌های ما جریان دارد نرخ‌ها را گرفتیم و شرطنامه‌ها را برای آنان دادیم در صورتیکه هردو طرف موافق شویم در آینده‌های نزدیک تجارت ما از طریق دهلیز هوایی آغاز می‌شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی بیش از ۵ هزار تن جلغوزه به بیست‌وپنج کشور جهان صادر شده‌است.

کاهش صادرات جلغوزه در سال روان

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش نزده میلیون دالر جلغوزه افغانستان به بیرون رفته‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان جلغوزه می‌گویند که امسال صادرات جلغوزه تا پنجاه درصد کاهش یافته‌است.

بازرگانان به این باور اند که محدودیت‌های بانکی و نبود پروازهای بازرگانی این کالای افغانستان را به بیرون کاهش داده‌است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای افزایش صادرات جلغوزه کشور، دهلیزهای هوایی را به روی بازرگانان باز کند.

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «مشکلات اصلی پا برجاست عدم روابط بانک‌های داخلی و بین‌المللی نبود برنامه صادراتی نبود دهلیز هوایی و همچنان نبود تفاهم‌نامه‌های جهانی با سایر کشورها از مشکلات مهم صادراتی ما است.»

سلمان رها، بازرگان افغانستان در چین، می‌گوید: «تقاضا برای جلغوزه و دیگر محصولات افغانستان در مارکیت چین بسیار بالا است و امسال هم خوشبختانه چینایی‌ها انتظار این را می‌کشند که جلغوزه نو وارد بازار چین شود مشکل این است که از افغانستان به طرف چین راه ترانسپورتی منظم وجود ندارد.»

شماری از باشندگان پکتیا از افزایش حاصلات جلغوزه در ولایت شان خرسند هستند.

امید، کشاورز، به طلوع‌نیوز گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که راه را برای ما باز کند اگر باز نکند با تاوان روبه‌رو می‌شویم سال گذشته هم راه بند بود و ما تاوان کردیم.»

از سوی هم، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که در سه ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش نزده میلیون دالر جلغوزه افغانستان به بیرون صادر شده‌است.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «فعلن با هشت شرکت داخلی صحبت‌های ما جریان دارد نرخ‌ها را گرفتیم و شرطنامه‌ها را برای آنان دادیم در صورتیکه هردو طرف موافق شویم در آینده‌های نزدیک تجارت ما از طریق دهلیز هوایی آغاز می‌شود.»

بربنیاد آمارهای وزارت صنعت و تجارت، در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی بیش از ۵ هزار تن جلغوزه به بیست‌وپنج کشور جهان صادر شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره