Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن نزدیک به ۱۴۰ تن در پی سقوط یک پل در گجرات هند

مقام‌های محلی در ایالت گجرات هند اعلام کرده‌اند که شمار قربانیان سقوط یک پل معلق در این ایالت به ۱۳۴ تن رسیده است.

این رویداد یک‌شنبه شب در شهر موربی رخ داد که بیش از چهارصد تن به شمول کودکان و زنان در هنگام سقوط پل، روی آن حضور داشتند.

آنان برای گذراندن جشن دیوالی روی این پل ۲۳۰ متری، رفته‌ بودند.

گروه‌های بررسی و نجات به محل رویداد اعزام شده‌اند و تلاش‌های شان را برای نجات افراد آغاز کرده‌اند.

رویترز در گزارشی گفته است که این پل در زمان حکومت بریتانیا در قرن نزده ساخته شده است که در روزهای اخیر پس از بازسازی به بهره‌برداری سپرده شده بود.

گزارش‌ها می‌رسانند که تلفات این رویداد ممکن افزایش یابد.

جان باختن نزدیک به ۱۴۰ تن در پی سقوط یک پل در گجرات هند

این رویداد یک‌شنبه شب در شهر موربی رخ داد که بیش از چهارصد تن به شمول کودکان و زنان در هنگام سقوط پل، روی آن حضور داشتند.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ایالت گجرات هند اعلام کرده‌اند که شمار قربانیان سقوط یک پل معلق در این ایالت به ۱۳۴ تن رسیده است.

این رویداد یک‌شنبه شب در شهر موربی رخ داد که بیش از چهارصد تن به شمول کودکان و زنان در هنگام سقوط پل، روی آن حضور داشتند.

آنان برای گذراندن جشن دیوالی روی این پل ۲۳۰ متری، رفته‌ بودند.

گروه‌های بررسی و نجات به محل رویداد اعزام شده‌اند و تلاش‌های شان را برای نجات افراد آغاز کرده‌اند.

رویترز در گزارشی گفته است که این پل در زمان حکومت بریتانیا در قرن نزده ساخته شده است که در روزهای اخیر پس از بازسازی به بهره‌برداری سپرده شده بود.

گزارش‌ها می‌رسانند که تلفات این رویداد ممکن افزایش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره