Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان ترکیه فردا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت می‌کنند

در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که فردا (یک‌شنبه، ۱۴ می) برگزار می‌شود، سه نامزد باهم رقابت می‌کنند.

رجب طیب اردغان رییس‌جمهور کنونی ترکیه، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و سنان اوغان سیاست‌مدار ملی‌گرای راست، بخت خود را در انتخابات فردای ترکیه می‌آزمایند.

رجب طیب اردغان بیست سال پله‌های قدرت را در ترکیه پیموده است و انتظار می‌رود که با شرایط سخت‌تری در این انتخابات روبه‌رو شود.

آقای اردوغان از سال ۱۹۹۴ تا سال ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود و در سال ۲۰۰۱ میلادی، حزب توسعه و عدالت را بنیاد نهاد که یک سال پس از تاسیس، پیروز انتخابات شد. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی نخست‌وزیر ترکیه بود و سپس رییس‌جمهور شد.

رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۶ میلادی از یک کودتای نافرجام نیز موفق بیرون آمد.

اما رقیب او، کمال قلیچدار اوغلو با شعارهای ضد فساد پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته است. بربنیاد نظرسنجی‌های که تاکنون انجام شده، قلیچدار اوغلو برتری جزی نسبت به رجب طیب اردوغان دارد.

کمال قلیچدار اوغلو از سال ۲۰۰۷ رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بوده است؛ قدیمی‌ترین حزب سیاسی که از سوی مصطفی کمال آتاتورک بنیاد گذاشته شد. از کمال قلیچدار اوغلو به دلیل شباهت چهره به عنوان گاندی ترکیه نیز یاد می‌شود.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «انتخابات فردا در ترکیه واقعا یک انتخابات تاریخ‌ساز است. این تنها در ترکیه اثر ندارد بل در منطقه در تمام کشورها اثر می‌گذارد.»

سنگر امیرزاده، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «تشویش زیاد است. امیدوار هستم که افغان‌های مسوول و سیاسیونی که با ترکیه روابط خوب دارند، با دو طرف کمپاین‌های انتخاباتی مساله افغانستان را به شکل استثنا باید مطرح کنند.»

همزمان با انتخابات ریاست‌ جمهوری، انتخابات پارلمانی نیز در ترکیه برگزار می‌شود.

شماری از شهروندان افغانستان نیز در انتخابات ترکیه رای خواهند داد.

برخی از شهروندان افغانستان که از سال‌ها بدینسو در ترکیه زندگی می‌کنند، در پارلمان این کشور خود را نامزد کرده‌اند.

رییس پلتفورم انجمن‌های افغانستان در ترکیه، شمار شهروندان افغانستان که حق رای‌دهی در انتخابات ترکیه را دارند، نزدیک به ۱۰۰ هزار تن اعلام کرده است.

عبدالغفور توران، رییس پلتفورم انجمن‌های افغانستان در ترکیه، گفت: «تقریبا صدهزار افغان ما حق رای‌دهی را دارند. ان‌شاءالله که افغان‌های ما همگی با هم به صندوق‌های رای بروند.»

شماری از شهروندان کشور، برایند انتخابات ترکیه را در اوضاع مهاجران افغانستان در این کشور اثرگذار می‌دانند.

محمد صادق، شهروند افغانستان در ترکیه، گفت: «هموطنان ما که در اینجا هستند و پاسپورت ترکی دارند، می‌توانند رای بدهند. هموطنان که در این‌جا هستند می‌خواهند که کاندید برنده مشکل مهاجرین را حل بسازد.»

انتخابات ترکیه به کشورهای منطقه و جهان به شمول امریکا و روسیه با اهمیت است. ظاهرا روسیه با سیاست‌های آقای اردوغان دل خوش کرده است و امریکا مفکوره کمال قلیچدار اوغلو را می‌ستاید.

شهروندان ترکیه فردا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت می‌کنند

بربنیاد نظرسنجی‌های که تاکنون انجام شده، قلیچدار اوغلو برتری جزی نسبت به رجب طیب اردوغان دارد.

تصویر بندانگشتی

در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که فردا (یک‌شنبه، ۱۴ می) برگزار می‌شود، سه نامزد باهم رقابت می‌کنند.

رجب طیب اردغان رییس‌جمهور کنونی ترکیه، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و سنان اوغان سیاست‌مدار ملی‌گرای راست، بخت خود را در انتخابات فردای ترکیه می‌آزمایند.

رجب طیب اردغان بیست سال پله‌های قدرت را در ترکیه پیموده است و انتظار می‌رود که با شرایط سخت‌تری در این انتخابات روبه‌رو شود.

آقای اردوغان از سال ۱۹۹۴ تا سال ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود و در سال ۲۰۰۱ میلادی، حزب توسعه و عدالت را بنیاد نهاد که یک سال پس از تاسیس، پیروز انتخابات شد. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی نخست‌وزیر ترکیه بود و سپس رییس‌جمهور شد.

رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۶ میلادی از یک کودتای نافرجام نیز موفق بیرون آمد.

اما رقیب او، کمال قلیچدار اوغلو با شعارهای ضد فساد پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته است. بربنیاد نظرسنجی‌های که تاکنون انجام شده، قلیچدار اوغلو برتری جزی نسبت به رجب طیب اردوغان دارد.

کمال قلیچدار اوغلو از سال ۲۰۰۷ رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بوده است؛ قدیمی‌ترین حزب سیاسی که از سوی مصطفی کمال آتاتورک بنیاد گذاشته شد. از کمال قلیچدار اوغلو به دلیل شباهت چهره به عنوان گاندی ترکیه نیز یاد می‌شود.»

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «انتخابات فردا در ترکیه واقعا یک انتخابات تاریخ‌ساز است. این تنها در ترکیه اثر ندارد بل در منطقه در تمام کشورها اثر می‌گذارد.»

سنگر امیرزاده، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «تشویش زیاد است. امیدوار هستم که افغان‌های مسوول و سیاسیونی که با ترکیه روابط خوب دارند، با دو طرف کمپاین‌های انتخاباتی مساله افغانستان را به شکل استثنا باید مطرح کنند.»

همزمان با انتخابات ریاست‌ جمهوری، انتخابات پارلمانی نیز در ترکیه برگزار می‌شود.

شماری از شهروندان افغانستان نیز در انتخابات ترکیه رای خواهند داد.

برخی از شهروندان افغانستان که از سال‌ها بدینسو در ترکیه زندگی می‌کنند، در پارلمان این کشور خود را نامزد کرده‌اند.

رییس پلتفورم انجمن‌های افغانستان در ترکیه، شمار شهروندان افغانستان که حق رای‌دهی در انتخابات ترکیه را دارند، نزدیک به ۱۰۰ هزار تن اعلام کرده است.

عبدالغفور توران، رییس پلتفورم انجمن‌های افغانستان در ترکیه، گفت: «تقریبا صدهزار افغان ما حق رای‌دهی را دارند. ان‌شاءالله که افغان‌های ما همگی با هم به صندوق‌های رای بروند.»

شماری از شهروندان کشور، برایند انتخابات ترکیه را در اوضاع مهاجران افغانستان در این کشور اثرگذار می‌دانند.

محمد صادق، شهروند افغانستان در ترکیه، گفت: «هموطنان ما که در اینجا هستند و پاسپورت ترکی دارند، می‌توانند رای بدهند. هموطنان که در این‌جا هستند می‌خواهند که کاندید برنده مشکل مهاجرین را حل بسازد.»

انتخابات ترکیه به کشورهای منطقه و جهان به شمول امریکا و روسیه با اهمیت است. ظاهرا روسیه با سیاست‌های آقای اردوغان دل خوش کرده است و امریکا مفکوره کمال قلیچدار اوغلو را می‌ستاید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره