Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فضانوردان چینی برای فعالیت در خارج از سفینه آماده شده‌اند

آژانس فضایی سرنشین‌دار چین به تازگی گفته که خدمه شنژو ۱۶ در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین به طور پیوسته به انجام آزمایش‌های علمی مختلف در فضا پرداخته و در آینده نزدیک فعالیت‌های خارج از سفینه را انجام خواهند داد.

سه فضانورد چینی از زمانی که در ۳۰ می وارد اتاقک سفینه فضایی شدند، به مدت ۵۱ روز در مدار کار کرده‌اند و تقریباً یک سوم از سفر فضایی پنج ماهه‌ی آنان به پایان رسیده است.

خدمه‌ی شنژو ۱۶  ترکیبی کاملاً جدید از سه فضانورد، فرمانده مأموریت، مهندس پرواز فضایی و کارشناس محموله است.

در بیش از ۵۰ روز گذشته این سه نفر وظایف سنگین آزمایش‌های علمی را به دوش داشته‌اند.

این برنامه‌های علمی، تحقیقاتی را در مورد آسیب تشعشع، داروهای محافظت در برابر تشعشع برای انسانها و ارزیابی بیولوژیکی خطرات تشعشعات شامل می‌شود.

این امر برای سلامت فضانوردانی که برای مدت طولانی در مدار می‌مانند اهمیت زیادی دارد، زیرا آژانس فضایی سرنشین‌دار چین به تازگی گفته که فضا نوردان چینی در آینده‌ی نزدیک فعالیت‌های خارج از سفینه را انجام خواهند داد.

 در حال حاضر خدمه شنژو ۱۶ در وضعیت خوبی قرار دارند و مجموعه ایستگاه فضایی به طور پایدار در حال کار است، به این معنی که خدمه آماده‌ی انجام فعالیت‌های خارج از سفینه فضایی هستند.

سه فضانورد از زمانی که در ۳۰ می وارد اتاقک سفینه فضایی شدند، به مدت ۵۱ روز در مدار کار کرده‌اند و تقریباً یک سوم از سفر فضایی پنج ماهه‌ی آنان به پایان رسیده است.

چین پس از امریکا و روسیه سومین قدرت فضایی جهان است. این کشور  در سال‌های اخیر فعالیت‌های اکتشافی فضایی‌اش را به شدت گسترش داده است.

فضانوردان چینی برای فعالیت در خارج از سفینه آماده شده‌اند

سه فضانورد چینی از زمانی که در ۳۰ می وارد اتاقک سفینه فضایی شدند، به مدت ۵۱ روز در مدار کار کرده‌اند و تقریباً یک سوم از سفر فضایی پنج ماهه‌ی آنان به پایان رسیده است.

تصویر بندانگشتی

آژانس فضایی سرنشین‌دار چین به تازگی گفته که خدمه شنژو ۱۶ در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین به طور پیوسته به انجام آزمایش‌های علمی مختلف در فضا پرداخته و در آینده نزدیک فعالیت‌های خارج از سفینه را انجام خواهند داد.

سه فضانورد چینی از زمانی که در ۳۰ می وارد اتاقک سفینه فضایی شدند، به مدت ۵۱ روز در مدار کار کرده‌اند و تقریباً یک سوم از سفر فضایی پنج ماهه‌ی آنان به پایان رسیده است.

خدمه‌ی شنژو ۱۶  ترکیبی کاملاً جدید از سه فضانورد، فرمانده مأموریت، مهندس پرواز فضایی و کارشناس محموله است.

در بیش از ۵۰ روز گذشته این سه نفر وظایف سنگین آزمایش‌های علمی را به دوش داشته‌اند.

این برنامه‌های علمی، تحقیقاتی را در مورد آسیب تشعشع، داروهای محافظت در برابر تشعشع برای انسانها و ارزیابی بیولوژیکی خطرات تشعشعات شامل می‌شود.

این امر برای سلامت فضانوردانی که برای مدت طولانی در مدار می‌مانند اهمیت زیادی دارد، زیرا آژانس فضایی سرنشین‌دار چین به تازگی گفته که فضا نوردان چینی در آینده‌ی نزدیک فعالیت‌های خارج از سفینه را انجام خواهند داد.

 در حال حاضر خدمه شنژو ۱۶ در وضعیت خوبی قرار دارند و مجموعه ایستگاه فضایی به طور پایدار در حال کار است، به این معنی که خدمه آماده‌ی انجام فعالیت‌های خارج از سفینه فضایی هستند.

سه فضانورد از زمانی که در ۳۰ می وارد اتاقک سفینه فضایی شدند، به مدت ۵۱ روز در مدار کار کرده‌اند و تقریباً یک سوم از سفر فضایی پنج ماهه‌ی آنان به پایان رسیده است.

چین پس از امریکا و روسیه سومین قدرت فضایی جهان است. این کشور  در سال‌های اخیر فعالیت‌های اکتشافی فضایی‌اش را به شدت گسترش داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره