Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش کمک‌های برنامه جهانی خوراک در افغانستان

برنامه جهانی خوراک از کاهش کمک‌های این سازمان به افغانستان خبر می‌دهد.

کارل اسکاو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این سازمان به ۳۸ کشور نیازمند از جمله افغانستان، سوریه، یمن و کشور‌های غرب افریقا کمک‌هایش را کاهش داده است.

کارل اسکاو علت کاهش این کمک‌ها را بحران مالی این سازمان می‌خواند.

مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک در یک نشست خبری افزود: «در ماه مارچ، سازمان جهانی خوارک مجبور شد خوار و بار غذایی را برای جوامعی در افغانستان که با سطح اضطراری گرسنگی مواجه هستند، از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش دهد. به همین گونه در ماه مه مجبور شد غذای ۸ میلیون نفر ۶۶٪ از افرادی را که به آن‌ها کمک می‌کرد را قطع کند و اکنون، فقط به ۵ میلیون نفر کمک می‌کند.»

عزیز از ۱۲ سال به این‌سو برای پیدا کردن نیاز‌های خانواده‌اش از کندز به کابل آمده و سرگرم رنگ کردن کفش است.

او می‌گوید که در تأمین هزینه‌های خانواده‌اش با چالش‌های روبه‌رو شده و به سختی می‌تواند برای فرزندان‌اش لقمه نانی را فراهم کند.

عزیز به طلوع نیوز، گفت: «بسیار مشکل است که برای تامین مخارج یازده نفر رسیدگی شود. روزانه صد یا یک‍‌ و نیم صد افغانی کار می‌کنم. خیلی مشکل است. برادرم هم کراچی دارد. روزانه پنجاه و یا هفتاد افغانی عاید دارد.»

عبدالمنیر، باشنده کابل، گفت: «باید مشکلات مردم را بیبینند و نظر به مشکلات مردم عمل کنند. این درست نیست که به یک خانه کمک بیاید و به یک خانه نه.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که برای خودکفایی کشور نیاز است تا کمک نهاد‌های امداد‌رسان در کشور ادامه یابد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از نهادهای امدادی این است که کمک به مردم افغانستان به ویژه در حوزه زیر بناها ادامه داشته باشد تا قدم‌های را به سمت خودکفایی برداشته بتوانیم.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک گفته بود که بیش از پانزده میلیون تن در افغانستان تا پایان ماه اکتوبر سال روان میلادی با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو خواهند شد.

کاهش کمک‌های برنامه جهانی خوراک در افغانستان

کارل اسکاو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این سازمان به ۳۸ کشور نیازمند از جمله افغانستان، سوریه، یمن و کشور‌های غرب افریقا کمک‌هایش را کاهش داده است.

Thumbnail

برنامه جهانی خوراک از کاهش کمک‌های این سازمان به افغانستان خبر می‌دهد.

کارل اسکاو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این سازمان به ۳۸ کشور نیازمند از جمله افغانستان، سوریه، یمن و کشور‌های غرب افریقا کمک‌هایش را کاهش داده است.

کارل اسکاو علت کاهش این کمک‌ها را بحران مالی این سازمان می‌خواند.

مدیر اجرایی برنامه جهانی خوراک در یک نشست خبری افزود: «در ماه مارچ، سازمان جهانی خوارک مجبور شد خوار و بار غذایی را برای جوامعی در افغانستان که با سطح اضطراری گرسنگی مواجه هستند، از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش دهد. به همین گونه در ماه مه مجبور شد غذای ۸ میلیون نفر ۶۶٪ از افرادی را که به آن‌ها کمک می‌کرد را قطع کند و اکنون، فقط به ۵ میلیون نفر کمک می‌کند.»

عزیز از ۱۲ سال به این‌سو برای پیدا کردن نیاز‌های خانواده‌اش از کندز به کابل آمده و سرگرم رنگ کردن کفش است.

او می‌گوید که در تأمین هزینه‌های خانواده‌اش با چالش‌های روبه‌رو شده و به سختی می‌تواند برای فرزندان‌اش لقمه نانی را فراهم کند.

عزیز به طلوع نیوز، گفت: «بسیار مشکل است که برای تامین مخارج یازده نفر رسیدگی شود. روزانه صد یا یک‍‌ و نیم صد افغانی کار می‌کنم. خیلی مشکل است. برادرم هم کراچی دارد. روزانه پنجاه و یا هفتاد افغانی عاید دارد.»

عبدالمنیر، باشنده کابل، گفت: «باید مشکلات مردم را بیبینند و نظر به مشکلات مردم عمل کنند. این درست نیست که به یک خانه کمک بیاید و به یک خانه نه.»

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که برای خودکفایی کشور نیاز است تا کمک نهاد‌های امداد‌رسان در کشور ادامه یابد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از نهادهای امدادی این است که کمک به مردم افغانستان به ویژه در حوزه زیر بناها ادامه داشته باشد تا قدم‌های را به سمت خودکفایی برداشته بتوانیم.»

پیش از این، برنامه جهانی خوراک گفته بود که بیش از پانزده میلیون تن در افغانستان تا پایان ماه اکتوبر سال روان میلادی با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره