Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آنروا: بیش از ۱ میلیون نفر از رفح آواره شده‌اند

آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد به آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده که بیش از یک میلیون نفر از شهر رفح آواره شده‌اند.

گروه‌های امدادی گفتند که این شهر کوچک در جنوب نوار غزه به حدود یک میلیون فلسطینی پناه داده است که از حملات اسراییل به دیگر بخش‌های این منطقه فرار کرده‌اند.

از اوایل ماه می، ارتش اسراییل عملیاتی محدود را در رفح برای ریشه‌کن کردن جنگجویان حماس و از بین بردن زیرساخت‌های مورد استفاده گروه آنان که غزه را اداره می‌کند، انجام داده است.

بسیاری از فلسطینی‌ها شکایت کرده‌اند که هر جا که می‌روند در برابر حملات اسراییل آسیب‌پذیر هستند و در چند ماه گذشته نوار غزه را بالا و پایین می‌کنند.

آنروا گفت که هزاران خانواده اکنون در تأسیسات آسیب دیده و ویران شده در شهر خان یونس پناه گرفته اند، جایی که این آژانس با وجود "چالش‌های فزاینده" خدمات ضروری را ارایه می‌دهد.

آنروا: بیش از ۱ میلیون نفر از رفح آواره شده‌اند

بسیاری از فلسطینی‌ها شکایت کرده‌اند که هر جا که می‌روند در برابر حملات اسراییل آسیب‌پذیر هستند و در چند ماه گذشته نوار غزه را بالا و پایین می‌کنند.

Thumbnail

آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد به آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده که بیش از یک میلیون نفر از شهر رفح آواره شده‌اند.

گروه‌های امدادی گفتند که این شهر کوچک در جنوب نوار غزه به حدود یک میلیون فلسطینی پناه داده است که از حملات اسراییل به دیگر بخش‌های این منطقه فرار کرده‌اند.

از اوایل ماه می، ارتش اسراییل عملیاتی محدود را در رفح برای ریشه‌کن کردن جنگجویان حماس و از بین بردن زیرساخت‌های مورد استفاده گروه آنان که غزه را اداره می‌کند، انجام داده است.

بسیاری از فلسطینی‌ها شکایت کرده‌اند که هر جا که می‌روند در برابر حملات اسراییل آسیب‌پذیر هستند و در چند ماه گذشته نوار غزه را بالا و پایین می‌کنند.

آنروا گفت که هزاران خانواده اکنون در تأسیسات آسیب دیده و ویران شده در شهر خان یونس پناه گرفته اند، جایی که این آژانس با وجود "چالش‌های فزاینده" خدمات ضروری را ارایه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره