Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصویب قطع‌نامه آتش‌بس اسراییل و حماس از سوی شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اکثریت آرا اولین قطع‌نامه خود را در تأیید طرح آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ هشت‌ماهه اسراییل و حماس در غزه تصویب کرد.

پیش‌نهاد این آتش‌بس از سوی جوبایدن رییس‌جمهور امریکا ارایه شده بود که سازمان ملل از آن حمایت کرده است.

ایالات متحده اعلام کرده که اسراییل این پیشنهاد را پذیرفته است.

سازمان ملل از حماس خواسته است که این طرح سه‌مرحله‌ای را بپذیرد.

قطع‌نامه با رأی موافق ۱۴ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت و یک رأی ممتنع از روسیه به تصویب رسید.

این قطع‌نامه از اسراییل و حماس می‌خواهد «به طور کامل شرایط خود را بدون تأخیر و بدون قید و شرط اجرا کنند.»

هرچند که هنوز مشخص نیست آیا اسراییل و حماس با پیش برد این طرح موافقت خواهند کرد یا خیر، اما حمایت قاطع قطع‌نامه در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد، فشار بیش‌تری را بر هر دو طرف برای پذیرش این پیشنهاد وارد می‌کند.

تصویب قطع‌نامه آتش‌بس اسراییل و حماس از سوی شورای امنیت سازمان ملل

قطع‌نامه با رأی موافق ۱۴ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت و یک رأی ممتنع از روسیه به تصویب رسید.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اکثریت آرا اولین قطع‌نامه خود را در تأیید طرح آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ هشت‌ماهه اسراییل و حماس در غزه تصویب کرد.

پیش‌نهاد این آتش‌بس از سوی جوبایدن رییس‌جمهور امریکا ارایه شده بود که سازمان ملل از آن حمایت کرده است.

ایالات متحده اعلام کرده که اسراییل این پیشنهاد را پذیرفته است.

سازمان ملل از حماس خواسته است که این طرح سه‌مرحله‌ای را بپذیرد.

قطع‌نامه با رأی موافق ۱۴ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت و یک رأی ممتنع از روسیه به تصویب رسید.

این قطع‌نامه از اسراییل و حماس می‌خواهد «به طور کامل شرایط خود را بدون تأخیر و بدون قید و شرط اجرا کنند.»

هرچند که هنوز مشخص نیست آیا اسراییل و حماس با پیش برد این طرح موافقت خواهند کرد یا خیر، اما حمایت قاطع قطع‌نامه در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل متحد، فشار بیش‌تری را بر هر دو طرف برای پذیرش این پیشنهاد وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره