Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله‌های زمینی اسراییل بر غزه؛ مردم باز هم ناگزیر به ترک خانه‌های شدند

باشنده‌های محل و پزشکان در نوار غزه گفته‌اند که هشت فلسطینی روز گذشته (چهارشنبه) در حمله تانک‌های اسراییلی که از هوا نیز پشتیبانی جنگی می‌شدند، در نوار غزه کشته شدند.

این حمله با حرکت تانک‌های اسراییلی به پنج منطقه پس از نیمه‌های شب آغاز شد که بیشتر گلوله‌ها به خیمه‌‌های بیجاشده‌ها در منطقه المواسی اصابت کرده و باعث بیجاشدن خانواده‌های در این مناطق شده است.

تلاش‌های بین‌المللی، از جمله از سوی ایالات متحده برای میانجی‌گری در راستای برقراری آتش‌بس میان اسراییل و حماس تا اکنون ناموفق بوده است و با وجود گذشت هشت ماه از آغاز جنگ، درگیری‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

نیروهای اسراییلی در این مدت بخش اعظمی از غزه را ویران کرده و بخش‌های قابل توجهی از این شهر را تصرف کرده‌اند؛ اما موفق به از بین بردن حماس یا آزادی گروگان‌های اسراییلی نشده‌اند.

حمله‌های زمینی اسراییل بر غزه؛ مردم باز هم ناگزیر به ترک خانه‌های شدند

این حمله با حرکت تانک‌های اسراییلی به پنج منطقه پس از نیمه‌های شب آغاز شد که بیشتر گلوله‌ها به خیمه‌‌های بیجاشده‌ها در منطقه المواسی اصابت کرده است.

Thumbnail

باشنده‌های محل و پزشکان در نوار غزه گفته‌اند که هشت فلسطینی روز گذشته (چهارشنبه) در حمله تانک‌های اسراییلی که از هوا نیز پشتیبانی جنگی می‌شدند، در نوار غزه کشته شدند.

این حمله با حرکت تانک‌های اسراییلی به پنج منطقه پس از نیمه‌های شب آغاز شد که بیشتر گلوله‌ها به خیمه‌‌های بیجاشده‌ها در منطقه المواسی اصابت کرده و باعث بیجاشدن خانواده‌های در این مناطق شده است.

تلاش‌های بین‌المللی، از جمله از سوی ایالات متحده برای میانجی‌گری در راستای برقراری آتش‌بس میان اسراییل و حماس تا اکنون ناموفق بوده است و با وجود گذشت هشت ماه از آغاز جنگ، درگیری‌ها هم‌چنان ادامه دارد.

نیروهای اسراییلی در این مدت بخش اعظمی از غزه را ویران کرده و بخش‌های قابل توجهی از این شهر را تصرف کرده‌اند؛ اما موفق به از بین بردن حماس یا آزادی گروگان‌های اسراییلی نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره