تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

ادامۀ اعتراض‌های ضد حکومتی در بغداد

این اعتراض‌ها بامداد دوشنبه (۳۰جدی) در بغداد، پایتخت عراق از سر گرفته شدند و معترضان با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

معترضان از فساد در حکومت و بی‎کاری شکایت دارند؛ اما همواره با واکنش نیروهای امنیتی این کشور، رو به‎رو شده‎اند.

اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق از اول ماه اکتوبر سال گذشته میلادی آغاز شدند.

از آغاز اعتراض‌ها تاکنون بیش از ۴۵۰ تن جان باختند و صدها تن دیگر، زخم برداشته‎اند.

اعتراض کننده‌گان به روز دوشنبه شعارهای ضد حکومت سر دادند.

اعراض کننده‌گان پولیس را به شلیک مستقیم در برابر آنان، متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که تا هنگامی که به خواست‌های‌شان نرسند، دست از اعتراض بر نمی‌دارند.

ابو کرار، یکی از اعتراض کننده‌گان می‎گوید: "مردمانی که از صبح وقت به اینجا آمده بودند، و در اردوگاه‌های‌شان خوابیده بودند. پولیس ضد شورش که ضد معترضان است، آمد و به تیر اندازی و کاری‌گیری از گاز اشک آور، پرداختند."

الا البودی، معترض دیگر می‌گوید: "نخست از همه، از حاکمانی در ۱۶ سال گذشته در کشور مان را اداره کرده‎اند، خسته شده‌ایم. آنان حقوق مان را پامال کرده‎اند و کشور مان را ویران کردند و برای سال‌ها مردم آزاری کرده‎اند. اعتراض‌های ما صلح آمیز استند."

نبود شغل برای جوانان، فساد در نهادهای حکومتی و رکود اقتصادی عراق از شکایت‌های اصلی معترضان استند.

هر چند نخست وزیرعراق از سمت‌اش کنار رفته‎است، اما معترضان خواهان به میان آمدن یک حکومت تازه در عراق استند.

جهان

ادامۀ اعتراض‌های ضد حکومتی در بغداد

Thumbnail

این اعتراض‌ها بامداد دوشنبه (۳۰جدی) در بغداد، پایتخت عراق از سر گرفته شدند و معترضان با نیروهای امنیتی، درگیر شدند.

معترضان از فساد در حکومت و بی‎کاری شکایت دارند؛ اما همواره با واکنش نیروهای امنیتی این کشور، رو به‎رو شده‎اند.

اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق از اول ماه اکتوبر سال گذشته میلادی آغاز شدند.

از آغاز اعتراض‌ها تاکنون بیش از ۴۵۰ تن جان باختند و صدها تن دیگر، زخم برداشته‎اند.

اعتراض کننده‌گان به روز دوشنبه شعارهای ضد حکومت سر دادند.

اعراض کننده‌گان پولیس را به شلیک مستقیم در برابر آنان، متهم می‌سازند.

آنان می‌گویند که تا هنگامی که به خواست‌های‌شان نرسند، دست از اعتراض بر نمی‌دارند.

ابو کرار، یکی از اعتراض کننده‌گان می‎گوید: "مردمانی که از صبح وقت به اینجا آمده بودند، و در اردوگاه‌های‌شان خوابیده بودند. پولیس ضد شورش که ضد معترضان است، آمد و به تیر اندازی و کاری‌گیری از گاز اشک آور، پرداختند."

الا البودی، معترض دیگر می‌گوید: "نخست از همه، از حاکمانی در ۱۶ سال گذشته در کشور مان را اداره کرده‎اند، خسته شده‌ایم. آنان حقوق مان را پامال کرده‎اند و کشور مان را ویران کردند و برای سال‌ها مردم آزاری کرده‎اند. اعتراض‌های ما صلح آمیز استند."

نبود شغل برای جوانان، فساد در نهادهای حکومتی و رکود اقتصادی عراق از شکایت‌های اصلی معترضان استند.

هر چند نخست وزیرعراق از سمت‌اش کنار رفته‎است، اما معترضان خواهان به میان آمدن یک حکومت تازه در عراق استند.

هم‌رسانی کنید