Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر بار دیگر کاهش یافت

بازار ارز در پاکستان بار دیگر گواه کاهش ارزش روپیه در برابر دالر است. در ماه‌های اخیر، این چندمین باری است که ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر کاهش می‌یابد. 

ارزش روپیه روز جمعه به ۱۴۲ در برابر یک دالر امریکایی رسید اما امروز، ارزش آن ۱۴۰ روپیه و ۱۵ پول است. 

در حالی که پیش از این، یک دالر امریکایی به ۱۳۴ تا ۱۳۸ روپیه پاکستانی به فروش می‌‍رسید.  

کاهش بهای روپیه در بازارهای پاکستان، صرافان در این کشور را نگران ساخته است. عبدالرووف، صراف در پاکستان گفت: «خبر کاهش ارزش روپیه ناگهان بر بازار اثر کرد و ارزش هر دالر را روز جمعه به ۱۴۲ روپیه رسانید. در بازار آشفته‎گی بود و ارزش سهام کاهش یافت. بازار هنوز در فضای منفی است و مردم و سرمایه گذاران بسیار نگران استند.»

اما علت این کاهش ارزش پول پاکستان در برابر دالر چیست؟ 

قیصر محمود، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «مردمی که مسایل اقتصادی و وضع اقتصادی پاکستان را می‌دانند انتظار این کاهش را داشتند. این کاهش به حیث یک پیش شرط برای گرفتن بسته کمک مالی از صندوق جهانی پول دیده می‌شود. اقتصاد پاکستان شکننده است و با کاهش حساب‌های ارزهای خارجی، رشد اندک و کاهش ذخیره ارزهای خارجی رو به رو است.»

این در حالی است که پاکستان می خواهد از صندوق جهانی پول، هشت میلیارد دالر کمک بگیرد. 

اکنون گفته می‌شود که حکومت پاکستان برای گرفتن این بسته کمکی باید از شرط‌های صندوق جهانی پول را که یکی از آن‌ها شاید کاهش ارزش پول این کشور باشد بپذیرد.

پاکستان برای بهبود وضع اقتصادی‌اش از عربستان سعودی نیز شش میلیارد دالر کمک می‌گیرد و از امارات متحده عربی نیز تعهد چندین میلیارد کمک دیگر را گرفته است.

ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر بار دیگر کاهش یافت

آگاهان مسایل اقتصادی در پاکستان می‌گویند که این کشور در وضع اقتصادی بدی به سر می‌برد و از صندوق جهانی پول، خواهان یک بسته کمکی هشت میلیارد دالری شده است.

تصویر بندانگشتی

بازار ارز در پاکستان بار دیگر گواه کاهش ارزش روپیه در برابر دالر است. در ماه‌های اخیر، این چندمین باری است که ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر کاهش می‌یابد. 

ارزش روپیه روز جمعه به ۱۴۲ در برابر یک دالر امریکایی رسید اما امروز، ارزش آن ۱۴۰ روپیه و ۱۵ پول است. 

در حالی که پیش از این، یک دالر امریکایی به ۱۳۴ تا ۱۳۸ روپیه پاکستانی به فروش می‌‍رسید.  

کاهش بهای روپیه در بازارهای پاکستان، صرافان در این کشور را نگران ساخته است. عبدالرووف، صراف در پاکستان گفت: «خبر کاهش ارزش روپیه ناگهان بر بازار اثر کرد و ارزش هر دالر را روز جمعه به ۱۴۲ روپیه رسانید. در بازار آشفته‎گی بود و ارزش سهام کاهش یافت. بازار هنوز در فضای منفی است و مردم و سرمایه گذاران بسیار نگران استند.»

اما علت این کاهش ارزش پول پاکستان در برابر دالر چیست؟ 

قیصر محمود، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «مردمی که مسایل اقتصادی و وضع اقتصادی پاکستان را می‌دانند انتظار این کاهش را داشتند. این کاهش به حیث یک پیش شرط برای گرفتن بسته کمک مالی از صندوق جهانی پول دیده می‌شود. اقتصاد پاکستان شکننده است و با کاهش حساب‌های ارزهای خارجی، رشد اندک و کاهش ذخیره ارزهای خارجی رو به رو است.»

این در حالی است که پاکستان می خواهد از صندوق جهانی پول، هشت میلیارد دالر کمک بگیرد. 

اکنون گفته می‌شود که حکومت پاکستان برای گرفتن این بسته کمکی باید از شرط‌های صندوق جهانی پول را که یکی از آن‌ها شاید کاهش ارزش پول این کشور باشد بپذیرد.

پاکستان برای بهبود وضع اقتصادی‌اش از عربستان سعودی نیز شش میلیارد دالر کمک می‌گیرد و از امارات متحده عربی نیز تعهد چندین میلیارد کمک دیگر را گرفته است.

هم‌رسانی کنید