تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض هزاره‌ها در پاکستان در پی یک حملۀ انتحاری در کویته

صدها تن از هزاره‌ها در شهر کویتۀ ایالت بلوچستان پاکستان روز شنبه (۲۴حمل) گرد آمدند تا در برابر آن‌چه که حمله‌های روزافزون بر جامعۀ هزاره در پاکستان می‌دانند اعتراض کنند.

روز گذشته (جمعه) در یک حملۀ انتحاری در بازاری در منطقۀ «هزارگنجی» در شهر کویته، بیست تن مشمول شانزده تن از اعضای جامعه هزاره‌ کویته جان باختند.

هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را نپذیرفته است؛ اما هزاره‌ها در پاکستان می‌گویند که حکومت این کشور نتوانسته‌است جلو حمله‌ها را بر هزاره‌ها بگیرد.

ناصر احمد، یکی از معترضان گفت: «ما از دفن کردن مردم مان به ستوه آمده ایم. ما از حکومت پاکستان می‌خواهیم که برای خدا... حمله‌های پیهم را بر مردم ما پایان دهید.»

روز جمعه، هنگامی که مردم در بازار سبزیجات هزارگنجی مشغول خرید و فروش بودند، یک حمله کنندۀ انتحاری، مواد همراهش را در میان مردم منفجر ساخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله نزدیک به پنجاه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

عطاالله، گواه رویداد بیان داشت: «ما مشغول خرید میوه بودیم که یک انفجار رخ داد. انفجار در انبار کچالو رخ داد. وقتی به محل رفتیم، مردم به روی زمین افتاده بودند. آنان مردم هزاره و نیروهای امنیتی بودند.»

این هزاره‌ها که از سال‌ها به‌این‌سو در شهر کویته زنده‌گی می‌کنند، می‌گویند که حکومت پاکستان در جلوگیری از هدف قرارگرفتن آن‌ها ناکام بوده‌است.

فضا منصور، یکی دیگر از معترضان اظهار داشت: «اگر به‌زودی به عدالت دست یابیم، این اعتراض را پایان می‌دهیم. تنها خواست ما، عدالت است.»

در سال‌های اخیر، گروه داعش مسؤول بسیاری از حمله‌ها بر اقلیت‌های مذهبی در پاکستان شناخته شده‌است، اما تاکنون معلوم نیست که حملۀ روز جمعه کار چه گروهی بوده‌است.

اعتراض هزاره‌ها در پاکستان در پی یک حملۀ انتحاری در کویته

روز گذشته (جمعه) در یک حملۀ انتحاری در بازاری در منطقۀ «هزارگنجی» در شهر کویته، بیست تن مشمول شانزده تن از اعضای جامعه هزاره‌ کویته جان باختند.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از هزاره‌ها در شهر کویتۀ ایالت بلوچستان پاکستان روز شنبه (۲۴حمل) گرد آمدند تا در برابر آن‌چه که حمله‌های روزافزون بر جامعۀ هزاره در پاکستان می‌دانند اعتراض کنند.

روز گذشته (جمعه) در یک حملۀ انتحاری در بازاری در منطقۀ «هزارگنجی» در شهر کویته، بیست تن مشمول شانزده تن از اعضای جامعه هزاره‌ کویته جان باختند.

هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را نپذیرفته است؛ اما هزاره‌ها در پاکستان می‌گویند که حکومت این کشور نتوانسته‌است جلو حمله‌ها را بر هزاره‌ها بگیرد.

ناصر احمد، یکی از معترضان گفت: «ما از دفن کردن مردم مان به ستوه آمده ایم. ما از حکومت پاکستان می‌خواهیم که برای خدا... حمله‌های پیهم را بر مردم ما پایان دهید.»

روز جمعه، هنگامی که مردم در بازار سبزیجات هزارگنجی مشغول خرید و فروش بودند، یک حمله کنندۀ انتحاری، مواد همراهش را در میان مردم منفجر ساخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله نزدیک به پنجاه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

عطاالله، گواه رویداد بیان داشت: «ما مشغول خرید میوه بودیم که یک انفجار رخ داد. انفجار در انبار کچالو رخ داد. وقتی به محل رفتیم، مردم به روی زمین افتاده بودند. آنان مردم هزاره و نیروهای امنیتی بودند.»

این هزاره‌ها که از سال‌ها به‌این‌سو در شهر کویته زنده‌گی می‌کنند، می‌گویند که حکومت پاکستان در جلوگیری از هدف قرارگرفتن آن‌ها ناکام بوده‌است.

فضا منصور، یکی دیگر از معترضان اظهار داشت: «اگر به‌زودی به عدالت دست یابیم، این اعتراض را پایان می‌دهیم. تنها خواست ما، عدالت است.»

در سال‌های اخیر، گروه داعش مسؤول بسیاری از حمله‌ها بر اقلیت‌های مذهبی در پاکستان شناخته شده‌است، اما تاکنون معلوم نیست که حملۀ روز جمعه کار چه گروهی بوده‌است.

هم‌رسانی کنید