تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا برای نخستین بار علی خامنه‌یی را تحریم کرد

ایالات متحده امریکا علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران و دفترش را زیر تحریم هایش، قرار داده‌است.

واشنگتن، شماری از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران ایران را نیز مشمول تحریم‌های تازه ساخته‌است و می‌گوید که قرار است نام جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم به‌زودی به فهرست تحریم شده‌گان، اضافه شود. 

ترمپ دربارۀ این تحریم‌ها می‌گوید: «رهبر ایران مسؤول نهایی رفتار خصمانۀ رژیم این کشور است. او در کشورش مورد احترام است. دفتر او بر ابزارهای وحشیانه رژیم به شمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نظارت می‌کند.»

او افزود: «تحریم‌هایی که بربنیاد این فرمان اجرایی وضع می‎شوند، دسترسی رهبر ایران، دفتر او و نزدیکانش را به منابع مالی کلیدی و پشتیبانی، قطع می‌کند. دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌یی و دفتر او از تحریم‌ها به دور نخواهند ماند.»

او می‌افزاید که از اقدام نظامی در برابر ایران خودداری کرده‌است و از واکنشش در برابر حملات احتمالی آینده، به ایران، هشدار داد.

او در این باره می‌گوید: «ما خویشتن داری بسیاری نشان داده‌ایم؛ اما به این معنا نیست که در آینده نیز خویشتن دار خواهیم بود.»

اما ایران که می‎گوید خواهان کاهش تنش‌ها است و امریکا را مسؤول اوج‌گیری تنش‌ها میان واشنگتن و تهران می‌داند. 

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران از راه نیافتن سفیر ایران به نشست شورای امنیت، انتقاد دارد و آماج قرار گرفتن هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی را بربنیاد قوانین جهانی می‌داند. 

اما نماینده امریکا، ایران را مسؤول حملات اخیر بر کشتی‌های نفت کش در بندر فجیره امارات و آب‌های عمان، می‌داند. 

جاناتان کوهن، سرپرست نماینده‌گی امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید: «غواصانی که این ماین‌ها را جا گذاری کرده‌اند باید دربارۀ این کشتی‌ها دانش فراوانی می‌داشتند. آنان ماین‌ها را در نقطۀ مشابه هر کشتی جا گذاری کردند تا کشتی‌ها را از کار باندازند؛ اما نابودشان نکنند. مهاجمان انفجارها را در فاصله زمانی اندک از یک دیگرشان، تنظیم کردند. این ما را به این نتیجه می‌رساند که یک عامل پیچیده دولتی مسؤول این حملات است. امارات، عربستان و ناروی نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. تنها عامل دولتی که توانایی و انگیزه این حملات دارد، ایران است.»

شماری از کشورها از جمله روسیه و فرانسه و نیز سازمان ملل متحد، از ایران و امریکا خواسته‌‎اند که خویشتن دار باشند.
 
اما وزیر خارجه بریتانیا گفته‌است که اگر واشنگتن از لندن بخواهد که در یک عملیات نظامی در برابر ایران سهم بگیرد، بریتانیا این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد. 

امریکا برای نخستین بار علی خامنه‌یی را تحریم کرد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا می‌گوید که خامنه‌یی به‌علت سرنگون شدن یک هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی از سوی نیروهای ایرانی، تحریم شده‌است.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا علی خامنه‌یی، رهبر مذهبی ایران و دفترش را زیر تحریم هایش، قرار داده‌است.

واشنگتن، شماری از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران ایران را نیز مشمول تحریم‌های تازه ساخته‌است و می‌گوید که قرار است نام جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم به‌زودی به فهرست تحریم شده‌گان، اضافه شود. 

ترمپ دربارۀ این تحریم‌ها می‌گوید: «رهبر ایران مسؤول نهایی رفتار خصمانۀ رژیم این کشور است. او در کشورش مورد احترام است. دفتر او بر ابزارهای وحشیانه رژیم به شمول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نظارت می‌کند.»

او افزود: «تحریم‌هایی که بربنیاد این فرمان اجرایی وضع می‎شوند، دسترسی رهبر ایران، دفتر او و نزدیکانش را به منابع مالی کلیدی و پشتیبانی، قطع می‌کند. دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌یی و دفتر او از تحریم‌ها به دور نخواهند ماند.»

او می‌افزاید که از اقدام نظامی در برابر ایران خودداری کرده‌است و از واکنشش در برابر حملات احتمالی آینده، به ایران، هشدار داد.

او در این باره می‌گوید: «ما خویشتن داری بسیاری نشان داده‌ایم؛ اما به این معنا نیست که در آینده نیز خویشتن دار خواهیم بود.»

اما ایران که می‎گوید خواهان کاهش تنش‌ها است و امریکا را مسؤول اوج‌گیری تنش‌ها میان واشنگتن و تهران می‌داند. 

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران از راه نیافتن سفیر ایران به نشست شورای امنیت، انتقاد دارد و آماج قرار گرفتن هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی را بربنیاد قوانین جهانی می‌داند. 

اما نماینده امریکا، ایران را مسؤول حملات اخیر بر کشتی‌های نفت کش در بندر فجیره امارات و آب‌های عمان، می‌داند. 

جاناتان کوهن، سرپرست نماینده‌گی امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید: «غواصانی که این ماین‌ها را جا گذاری کرده‌اند باید دربارۀ این کشتی‌ها دانش فراوانی می‌داشتند. آنان ماین‌ها را در نقطۀ مشابه هر کشتی جا گذاری کردند تا کشتی‌ها را از کار باندازند؛ اما نابودشان نکنند. مهاجمان انفجارها را در فاصله زمانی اندک از یک دیگرشان، تنظیم کردند. این ما را به این نتیجه می‌رساند که یک عامل پیچیده دولتی مسؤول این حملات است. امارات، عربستان و ناروی نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. تنها عامل دولتی که توانایی و انگیزه این حملات دارد، ایران است.»

شماری از کشورها از جمله روسیه و فرانسه و نیز سازمان ملل متحد، از ایران و امریکا خواسته‌‎اند که خویشتن دار باشند.
 
اما وزیر خارجه بریتانیا گفته‌است که اگر واشنگتن از لندن بخواهد که در یک عملیات نظامی در برابر ایران سهم بگیرد، بریتانیا این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد. 

هم‌رسانی کنید