Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتخابات شهرداری استانبول دوباره برگزار می‌شود

انتخابات شهرداری‌های ترکیه نزدیک به دو ماه پیش برگزار شده بود و در شهر استانبول، نامزد حزب مخالف رجب طیب اردوغان پیروز شده بود.
 
اما کمیسیون انتخابات ترکیه، شکایت حزب عدالت و توسعه را در برابر تخلفات در انتخابات شهرداری، استانبول پذیرفته‌است.
 
حزب جمهوری خواه خلق، که نامزدش برندۀ این انتخابات شده بود هر چند از باطل شدن نتیجه انتقاد می‌کند؛ اما می‎گوید که برای شرکت در انتخابات دیگر آماده است.
 
رجب اوزل، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه می‌گوید:« ما بر بیست و سوم ماه جون برای برگزاری انتخابات توافق کرده‌ایم تا این دوره طول نکشد و انتخابات ترکیه هر چه زودتر تکمیل شود.»
 
از سوی هم، اکرم امام اوغلو، شهردار برگزیده شده حزب جمهوری خواه خلق می‌گوید: «شاید آنان بخواهند که در ۴۰ تا ۴۵ روز آینده، خرابکاری‌های شان را بپوشانند، اما بگذارید بگویم که ما با لبخند بر لبان مان و با امید، محبت و احترام، دوباره حق مان را خواهیم گرفت.»
 
حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان به تاریخ ۳۱ ماه مارچ که انتخابات شهرداری‌های ترکیه برگزار شد، پس از آن ادعا کرده که در انتخابات تقلب و تخلف شده‌است که نتیجه را به سود نامزد رقیبش دارد.
 
این نخستین بار در ۲۵ سال اخیر بود که حزب عدالت و توسعه، شهرداری استانبول را از دست داد.

انتخابات شهرداری استانبول دوباره برگزار می‌شود

حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان گفته می‌شود، از کار کمیسیون انتخابات راضی نیست.

Thumbnail

انتخابات شهرداری‌های ترکیه نزدیک به دو ماه پیش برگزار شده بود و در شهر استانبول، نامزد حزب مخالف رجب طیب اردوغان پیروز شده بود.
 
اما کمیسیون انتخابات ترکیه، شکایت حزب عدالت و توسعه را در برابر تخلفات در انتخابات شهرداری، استانبول پذیرفته‌است.
 
حزب جمهوری خواه خلق، که نامزدش برندۀ این انتخابات شده بود هر چند از باطل شدن نتیجه انتقاد می‌کند؛ اما می‎گوید که برای شرکت در انتخابات دیگر آماده است.
 
رجب اوزل، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه می‌گوید:« ما بر بیست و سوم ماه جون برای برگزاری انتخابات توافق کرده‌ایم تا این دوره طول نکشد و انتخابات ترکیه هر چه زودتر تکمیل شود.»
 
از سوی هم، اکرم امام اوغلو، شهردار برگزیده شده حزب جمهوری خواه خلق می‌گوید: «شاید آنان بخواهند که در ۴۰ تا ۴۵ روز آینده، خرابکاری‌های شان را بپوشانند، اما بگذارید بگویم که ما با لبخند بر لبان مان و با امید، محبت و احترام، دوباره حق مان را خواهیم گرفت.»
 
حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان به تاریخ ۳۱ ماه مارچ که انتخابات شهرداری‌های ترکیه برگزار شد، پس از آن ادعا کرده که در انتخابات تقلب و تخلف شده‌است که نتیجه را به سود نامزد رقیبش دارد.
 
این نخستین بار در ۲۵ سال اخیر بود که حزب عدالت و توسعه، شهرداری استانبول را از دست داد.

هم‌رسانی کنید