تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد امریکار از بازداشت مسلمانان در چین

ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که بیش از یک میلیون تن از اقلیت‌های مسلمان در چین از سوی حکومت این کشور بازداشت شده‌اند.

مایک پومپیو، وزیر خارجۀ امریکا با انتقاد از بازداشت مسلمانان از سوی حکومت چین، می‌گوید که این مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین در اردوگاه‌های آموزش اجباری به‌سر می‌برند و حقوق‌بشری آنان نقض می‌شود.

پومپیو در این باره گفت: «تأیید شده‌است که بازداشت مردم در سنکیانگ عمدی است و ادامه دارد. سندهای تازه، این را تأیید می‌کنند و جهان می‌تواند آن را ببیند.»

از سویی دیگر، فیروزه عزیز، یک دختر امریکایی – افغان‌تبار، با پخش تصویرها در شبکه‌های اجتماعی «تیک تاک» و تویتر، دربارۀ پیشتبانی مسلمانان در چین، خبرساز شده‌است.
در این تصویرها، فیروزه عزیز نخست تظاهر می‌کند که دربارۀ آرایش زنان سخن می‌گوید، اما سپس به دفاع از مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین می‌پردازد.

عزیز، در صفحۀ تویتر خود این تصویرها را نشر کرده‌است: «سلام، می‌خواهم به شما یاد بدهم که چگونه مژه‌های دراز داشته باشید؛ نخست مژه‌های تان را بگیرید و «قات» کنید؛ سپس مژۀ قات شده را بگذارید و تیلفونی را که اکنون استفاده می‌کنید، برای جستجو دربارۀ آن‌چه‌که در چین رخ می‌دهد به کار اندازید. ببینید که چگونه اردوگاه‌های اجباری می‌سازند و مسلمانان را در آن‌ها زندانی می‌کنند و خانواده‌ها را از هم دیگر جدا می‌سازند.»

تا کنون، مقام‌های چینی در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.

امریکا در حالی چین را به نقض حقوق مسلمانان متهم می‌سازد که سندهای تازۀ حکومت چین که بدست رسانه‌های جهانی افتاده‌اند، نشان می‌دهند که مسلمانان در اردوگاه‌های آموزش اجباری در چین، به ترک دین اسلام و رو گردانیدن از فرهنگ و زبان خودشان مجبور ساخته می‌شوند.

انتقاد امریکار از بازداشت مسلمانان در چین

سندهای تازۀ که بدست رسانه‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهند که مسلمانان در اردوگاه‌های آموزش اجباری در چین، به ترک دین اسلام مجبور ساخته می‌شوند.

Thumbnail

ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که بیش از یک میلیون تن از اقلیت‌های مسلمان در چین از سوی حکومت این کشور بازداشت شده‌اند.

مایک پومپیو، وزیر خارجۀ امریکا با انتقاد از بازداشت مسلمانان از سوی حکومت چین، می‌گوید که این مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین در اردوگاه‌های آموزش اجباری به‌سر می‌برند و حقوق‌بشری آنان نقض می‌شود.

پومپیو در این باره گفت: «تأیید شده‌است که بازداشت مردم در سنکیانگ عمدی است و ادامه دارد. سندهای تازه، این را تأیید می‌کنند و جهان می‌تواند آن را ببیند.»

از سویی دیگر، فیروزه عزیز، یک دختر امریکایی – افغان‌تبار، با پخش تصویرها در شبکه‌های اجتماعی «تیک تاک» و تویتر، دربارۀ پیشتبانی مسلمانان در چین، خبرساز شده‌است.
در این تصویرها، فیروزه عزیز نخست تظاهر می‌کند که دربارۀ آرایش زنان سخن می‌گوید، اما سپس به دفاع از مسلمانان در ولایت سنکیانگ چین می‌پردازد.

عزیز، در صفحۀ تویتر خود این تصویرها را نشر کرده‌است: «سلام، می‌خواهم به شما یاد بدهم که چگونه مژه‌های دراز داشته باشید؛ نخست مژه‌های تان را بگیرید و «قات» کنید؛ سپس مژۀ قات شده را بگذارید و تیلفونی را که اکنون استفاده می‌کنید، برای جستجو دربارۀ آن‌چه‌که در چین رخ می‌دهد به کار اندازید. ببینید که چگونه اردوگاه‌های اجباری می‌سازند و مسلمانان را در آن‌ها زندانی می‌کنند و خانواده‌ها را از هم دیگر جدا می‌سازند.»

تا کنون، مقام‌های چینی در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.

امریکا در حالی چین را به نقض حقوق مسلمانان متهم می‌سازد که سندهای تازۀ حکومت چین که بدست رسانه‌های جهانی افتاده‌اند، نشان می‌دهند که مسلمانان در اردوگاه‌های آموزش اجباری در چین، به ترک دین اسلام و رو گردانیدن از فرهنگ و زبان خودشان مجبور ساخته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید