Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد امریکا از رفتار ایران در برابر پیشنهاد گفتگوهای بی‌پیش‌شرط

ایالات متحده امریکا می‌گوید که اگر ایران مانند یک کشور عادی رفتار نکند، اقتصادش از هم فروخواهد پاشید. 

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که به ایران پیشنهاد گفتگوهای بی پیش‌شرط را داده بود، از آن چه که رفتار تهدید آمیز ایران می‌داند انتقاد می‌کند. 

اما جواد ظریف، وزیر خارجه ایران می‌گوید کسانی که جنگ اقتصادی را به ضد این کشور آغاز کرده اند، در امان نخواهند بود. 

از سویی دیگر، وزیر خارجه آلمان که به تهران رفته است و نیز آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی، خواهان گفتگو در بارۀ تنش‌ها بر سر مساله هسته‌یی ایران شده اند.

از سوی دیگر خواست نهاد دیپلوماسی ایالات متحده، تغییر رفتار ایران است.

مورگان اورتاگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که : «تهدید کردن، فریب کاری هسته‌یی و پراکندن هراس در کشورهای دیگر، رفتار معمول رژیم انقلابی در تهران بوده است. فردا شاید آنان دوباره تهدید کنند که تنگه هرمز را می‌بندند. ایران با یک انتخاب ساده رو به رو است: این کشور می‌تواند مثل یک کشور عادی رفتار کند و یا گواه فرو ریختن اقتصادش باشد.»

اما وزیر خارجه ایران، با رد تهدیدهای امریکا، از پیامدهای تحریم‌های واشنگتن بر تهران هشدار می‌دهد.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران می‌گوید که : «نمی‌شود که توقوع داشت که جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشد و کسانی که ازاین جنگ حمایت می‌کنند و یا کسانی که این جنگ را راه انداخته اند در امان باشند. تنش جدید در منطقه ما نتیجۀ جنگ اقتصادی ایالات متحده امریکا علیه ایران است که شخصی آقای ترمپ اعلام کرده است که ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم.»

به گفته محمد جواد ظریف، تنها راه حل تنش‌ها در منطقه، پایان یافتن جنگ اقتصادی امریکا در برابر این کشور است.

آقای ظریف گفت: «تنها راۀ کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی در منطقه است، اما کسی با ما جنگ را شروع بکند پایان دهنده‌اش نخواهد بود آن کشور.»

در این میان، دبیر کل آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی می‌گوید ایران به تعهداتش در توافقنامه هسته‌یی این کشور پابند بوده است، خواهان گفتگو در باره اختلاف‌ها بر سر مسایل هسته‌یی این کشور می‌شود.

این درحالی است که روز گذشته (دوشنبه ۲۰جوزا) این نهاد گفت که ایران فعالیت‌‌های هسته‌یی اش را که شامل غنی سازی یورانیم می‌شود افزایش داده است.

انتقاد امریکا از رفتار ایران در برابر پیشنهاد گفتگوهای بی‌پیش‌شرط

وزیرخارجۀ ایران گفته است که، تنها راه حل تنش‌ها در منطقه، پایان یافتن جنگ اقتصادی امریکا در برابر این کشور است.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا می‌گوید که اگر ایران مانند یک کشور عادی رفتار نکند، اقتصادش از هم فروخواهد پاشید. 

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که به ایران پیشنهاد گفتگوهای بی پیش‌شرط را داده بود، از آن چه که رفتار تهدید آمیز ایران می‌داند انتقاد می‌کند. 

اما جواد ظریف، وزیر خارجه ایران می‌گوید کسانی که جنگ اقتصادی را به ضد این کشور آغاز کرده اند، در امان نخواهند بود. 

از سویی دیگر، وزیر خارجه آلمان که به تهران رفته است و نیز آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی، خواهان گفتگو در بارۀ تنش‌ها بر سر مساله هسته‌یی ایران شده اند.

از سوی دیگر خواست نهاد دیپلوماسی ایالات متحده، تغییر رفتار ایران است.

مورگان اورتاگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که : «تهدید کردن، فریب کاری هسته‌یی و پراکندن هراس در کشورهای دیگر، رفتار معمول رژیم انقلابی در تهران بوده است. فردا شاید آنان دوباره تهدید کنند که تنگه هرمز را می‌بندند. ایران با یک انتخاب ساده رو به رو است: این کشور می‌تواند مثل یک کشور عادی رفتار کند و یا گواه فرو ریختن اقتصادش باشد.»

اما وزیر خارجه ایران، با رد تهدیدهای امریکا، از پیامدهای تحریم‌های واشنگتن بر تهران هشدار می‌دهد.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران می‌گوید که : «نمی‌شود که توقوع داشت که جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشد و کسانی که ازاین جنگ حمایت می‌کنند و یا کسانی که این جنگ را راه انداخته اند در امان باشند. تنش جدید در منطقه ما نتیجۀ جنگ اقتصادی ایالات متحده امریکا علیه ایران است که شخصی آقای ترمپ اعلام کرده است که ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم.»

به گفته محمد جواد ظریف، تنها راه حل تنش‌ها در منطقه، پایان یافتن جنگ اقتصادی امریکا در برابر این کشور است.

آقای ظریف گفت: «تنها راۀ کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی در منطقه است، اما کسی با ما جنگ را شروع بکند پایان دهنده‌اش نخواهد بود آن کشور.»

در این میان، دبیر کل آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی می‌گوید ایران به تعهداتش در توافقنامه هسته‌یی این کشور پابند بوده است، خواهان گفتگو در باره اختلاف‌ها بر سر مسایل هسته‌یی این کشور می‌شود.

این درحالی است که روز گذشته (دوشنبه ۲۰جوزا) این نهاد گفت که ایران فعالیت‌‌های هسته‌یی اش را که شامل غنی سازی یورانیم می‌شود افزایش داده است.

هم‌رسانی کنید